جغرافیا علمی برای پیشرفت روستا

با سلام به دوستان در این وبلاگ سعی بر این شده که مطالبی درباره جغرافیا ارائه شود

ويژگيهاي اقتصادي روستا

 مقدمه  :

اقتصاد روستايي جنبه‌هاي زندگي مادي ساكنان روستا را در بر مي‌گيرد و شامل كليه فعاليت‌هاي اقتصادي است كه نيازهاي مادي روستاييان را تأمين مي‌نمايد. آشكار است كه در ايران زمين، به دليل تنوع شرايط جغرافيايي و تفاوت در قابليت‌ها و توان‌هاي محيطي، فعاليت‌هاي اقتصادي روستاها يكسان نبوده و غالباً از روستايي به روستاي ديگر متفاوت است. اقتصاد روستايي بر پايه كشاورزي و دامداري استوار بوده و در طول چند دهه اخير فعاليت‌هاي صنعتي و خدماتي نيز در سطح محدود در روستاها گسترش يافته است. وضعيت اشتغال در روستاها و تحولات آن، نقش مؤثر و تعيين كننده‌اي در كم و كيف جمعيت روستايي داشته و يكي از مؤلفه‌هاي با اهميت در پيش‌بيني جمعيت روستايي و تحولات آينده آن است. در زير به بررسي هر يك از فعاليت‌هاي اقتصادي در منطقه مورد مطالعه پرداخته خواهد شد.

2ـ4: بخش كشاورزي

1ـ2ـ4: محصولات زراعي

موقعيت اقتصادي هر ناحيه روستايي، وابسته به كاركرد بخش‌هاي اقتصادي است كه در رأس آن مي تواند كشاورزي قرار داشته باشد. اين كاركرد در پرتو تركيب بهينه قدرت توليدي ناحيه شكل مي‌گيرد. امكان آن وجود داردكه هر منطقه‌اي، در زمينه‌اي خاص، از قدرت توليدي مناسب و پر توان برخوردار باشد. لذا توجه به توان توليدي و كارآ كردن آن، زمينه‌هاي مناسبي را براي بهره‌برداري اقتصادي بوجود خواهد آورد. كاركردهاي بيشتر بخش كشاورزي از قبيل اشتغالزايي، تأمين درآمد و همچنين تأمين نيازهاي مصرفي جمعيت، موقعيت مطلوب‌تر اين بخش را نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصادي در جامعه روستايي نشان مي‌دهد. با توجه به اينكه در بين محصولات كشاورزي، توليد محصولات زراعي از اهميت بسياري برخوردار است، لذا در ابتدا به بررسي وضعيت توليد محصولات زراعي در دهستان اسفرجان پرداخته مي‌شود.

 

1ـ : گندم

كشت گندم در ايران زمين از گذشته‌هاي بسيار دور رايج بوده است و امروزه نيز به صورت نيمه مكانيزه در بسياري از نواحي ايران زمين كشت غالب مي‌باشد و توليد آن وابستگي بسيار زيادي به شرايط آب و هوايي، بويژه مقدار باران ساليانه و توليد آب دارد. در سال زراعي 82 ـ1381 سطح زير كشت گندم در منطقه تحت بررسي حدود 850 هكتار بوده كه به ترتيب شامل روستاي اسفرجان با 400 هكتار، هونجان 300 هكتار و امين‌آباد 150 هكتار است. راندمان توليد گندم در اين منطقه در همان سال زراعي 3200 كيلوگرم در هكتار بوده است. مهمترين انواع گندم كه در حال حاضر در منطقه مورد بررسي كشت مي‌گردد عبارتند از: ارقام قدس، روشن، بك گراس وغيره. درآمد حاصل از كشت اين محصول در منطقه مورد مطالعه در جدول شماره (3-4) ارائه گرديده است.

 

2ـ : جو

جو يكي از قديمي‌ترين گياهان زراعي روي زمين بوده و شرايط جغرافيايي كشت آن با گندم تطبيق مي‌نمايد. به همين دليل در تمام نواحي گندم خيز، اين محصول نيز كشت مي‌گردد. مصرف جو در زمينه‌هاي مختلف سبب گرديده تا توليد آن ارزشي برابر گندم داشته باشد. اين محصول اگر چه به طور محدود در تغذيه انسان مورد استفاده واقع مي‌شود، ولي در پرورش دام و توليد پروتئين نقش مهمتري دارد. در منطقه مورد مطالعه كشت جو بعد از گندم داراي اهميت بوده، به طوري كه حدود 450 هكتار از زمين‌هاي زير كشت منطقه را به خود اختصاص داده است كه به ترتيب شامل روستاي اسفرجان با 200 هكتار، هونجان 150 هكتار و امين‌آباد 100 هكتار مي‌باشد. عملكرد توليد اين محصول حدود 3000 كيلوگرم در هكتار است. درآمد حاصل از كشت اين محصول در جدول شماره(3-4) انعكاس يافته است.

 

3ـ : لوبيا

كشت اين محصول در منطقه مورد مطالعه سابقه‌اي طولاني داشته و همبستگي زيادي به ميزان‌ آب دارد. به اينصورت كه، در سال‌هايي كه منابع تأمين كننده آب در وضعيت مطلوبي قرار دارند، كشت اين محصول افزايش يافته و با محصولاتي همچون گندم و جو رقابت مي‌كند، بالعكس در سال‌هايي كه كمبود آب وجود دارد، كشت آن بشدت محدود شده و ساير محصولات كه نياز آبي كمتري دارند، جايگزين آن مي‌شوند. سطح زير كشت اين محصول در سال زراعي82 ـ1381 حدود 250 هكتار بوده كه به ترتيب شامل روستاي اسفرجان با 120 هكتار، هونجان 50 هكتار و امين‌آباد 80 هكتار مي‌باشد. عملكرد توليد اين محصول حدود 1800 كيلوگرم در هكتار مي‌باشد. درآمد حاصل از كشت اين محصول در جدول شماره(3-4) ارائه شده است.

 

4- : ساير محصولات زراعي

در منطقه تحت مطالعه، علاوه بر كشت‌هاي ذكر شده، محصولات ديگري نيز كشت مي‌شود كه براي جلوگيري از طولاني‌ شدن مطلب تنها به ارائه جدول شماره(1-4)درباره آنها اكتفا شده است.

جدول شماره (1-4)، ساير محصولات زراعي دهستان اسفرجان در سال زراعي82-1381

عملكرد در واحد سطح  (تن درهكتار)

سطح زير كشت دهستان

سطح زير كشت روستاي امين آباد

سطح زير كشت روستاي هونجان

سطح زير كشت روستاي اسفرجان

نوع محصول

3/1

65

5

40

20

عدس

8

70

20

30

20

يونجه

6

20

-

20

-

اسپرس

40

35

-

-

35

ذرت علوفه‌اي

8/1

105

5

-

100

آفتابگردان

30

5

-

5

-

چغندرقند

8/1

60

-

30

30

نخود

ماخذ: مركز خدمات كشاورزي دهستان اسفرجان 1383

  

 كل سطح زير كشت محصولات زراعي دهستان اسفرجان در سال زراعي 82 ـ1381 حدود 1910 هكتار بوده كه در حدود 5/79 درصد كل سطح زير كشت منطقه را به خود اختصاص مي‌دهد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 13:38  توسط فضل الرحمن بلوچ  | 

یارانه وروستا

یارانه نقدی تراز بودجه خانوارهای روستایی را مثبت می کند.

 

اقتصاد کلان - یارانه نقدی اگر در شهرها تمام هزینه ها را پوشش ندهد در روستاها می تواند تراز بودجه خانوارها را مثبت کند.

علی پاکزاد: نگاهی به وضعیت بودجه خانوارهای روستایی در کشور نشان می دهد پرداخت یارانه نقدی می تواند به سادگی تراز بودجه این خانوارها را مثبت کند و این مسئله با توجه به ترکیب مصرف حاکم بر خانوارهای روستایی می تاند به افزایش توان مالی و امکان ایجاد انباشت سرمایه در این خانوارها منجر شود.

براساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال 88 میزان درآمد هر خانوار روستاری به رقمی معادل 5 میلیون 243 هزار تومان رسیده است ورد مقابل هزینه هر خانوار روستایی در یان سال رقمی معادل 5 میلیون و926 هزار تومان هزینه داشته اند و این نشان می دهرد میزان کسری بودجه هر خانوار روستایی کشور به طور متوسط در سال 88 معادل رقم 683 هزار تومان بوده است .

این رقم نشان دهنده متوسط کسری بودجه ای حدود 57 هزار تومان در ماه است که با احتساب سرانه 4.4 نفر خانوراهای روستایی می توان گفت سرانه کسری بودجه خانوار برای هر فرد روستایی در سال 88 به رقمی معادل 13 هزار تومان در ماه است در حالی که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده دولت برای هر نفر از افراد ثبت نام شده معادل 40 هزار و 500 تومان یارانه نقدی در نظر گرفته است و به این ترتیب بر اساس میزان هزینه های سال 88 می توان گفت میزان یارانه نقدی سه برابر کسر بودجه خانوارهای روستایی است و حتی در صورتی که میزان نرخ رشده هزینه های خانوار در سال 89 دو برابر نرخ تورم براورد شود در ابتدای سال 90 میزان یارانه نقدی که قرار است بین خانواهای کشور توزیع شود بیش از کسر بودجه معمول خانوارهای روستایی خواهد بود.

جدول درآمد هزینه خانوار روستاییادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:31  توسط فضل الرحمن بلوچ  | 

بادهاي120 روزه سيستان

بادهاي120   روزه سيستان


در بين بادهاي محلي ايران بادهاي 120روزه سيستان كه در بخش شرقي سرزمين ايران براي مدتي از سال حاكميت مي يابند. محدوده وزش اين بادها را خراسان جنوبي تا سيستان و زمان آن را فصل تابستان بيان كرده اند. بنا به نوشته دكتر عليجاني در كتاب آب و هواي ايران ، باد 120 روزه سيستان در دوره گرم سال يعني از 15 خرداد تا 15 مهر به مدت 120 روز از ارتفاعات شمال شرقي ايران به سرزمين هاي جنوب شرقي ايران مي وزد. به گفته وي اين بادها در دامنه جنوبي البرز بسيار مطبوع و خنك است ، اما پس از عبور از بيابانهاي خشك دشت كوير و دشت لوت بسيار گرم و خشك مي شود به طوري كه در سيستان و بلوچستان پوشش گياهي را از بين مي بردو خسارات جبران ناپذيري را ببار مي آورد. با تغيير الگوي فشار در زمستان ،اين باد هم ازبين مي رود. در ساير منابع هم با اشاره به اين كه بادهاي 120 روزه سيستان معروف به بادهاي لوار ، دنباله بادهاي موسمي هندوستان است و از طريق افغانستان و خصوصاً در بيابان تار اين كشور قدرت يافته و با عبور از نواحي كم ارتفاع افغانستان چون دشت نا اميد وارد ايران مي شود. جهت وزش آنها در زابل به غلط شمالشرق – جنوبغرب ذكر گرديده است . در اين مقاله سعي مي شود ضمن ارائه اطلاعاتي دقيق تر از وضعيت بادهاي 120 روزه سيستان در شرق كشور ،ارتباط آن با الگوهاي فشار سطح زمين نيز بررسي و برخي اثرات مثبت و منفي آن بر سطح زمين مورد مطالعه قرار گيرد.

نامگذاري و محدوده وزش باهاي 120روزه:

با توجه به وضعيت جغرافياي طبيعي كشور و همچنين پراكندگي الگوهاي فشار سطح زمين، به نظر مي رسد در بيشتر نواحي ايران بادهاي محلي فصل تابستان وجود داشته باشند ولي در هر محل نام مخصوص به خود دارند. تقريباًاكثر ساكنان جنوب خراسان و سيستان و بلوچستان با بادهاي معروف 120 روزه آشنايي دارند. به گفته آنان اين بادها در فصل گرم سال وزيدن گرفته و از دو مشخصه ؛يكي سرعت و ديگري تداوم زياد برخوردارند. اين بادها در خراسان جنوبي به گرم باد يا تف باد معروف بوده و به سمت ناحيه سيستان ،بادهاي لوار يا 120 روزه خوانده مي شود . علت اطلاق نام تف باد به آن در خراسان جنوبي كيفيت حرارتي باد مذكور بدون توجه به جهت يا روزهاي خاصي است. در اين منطقه در روزهاي گرم سال هر بادي و با هر جهتي چون گرم است ،تف باد ناميده مي شود . در سيستان و خصوصاًزابل نامگذاري باد مذكور بيشتر از عامل زمان تا هر چيز ديگري نشأت مي گيرد. از آن گذشته اين بادها واقعاً در زابل داراي جهت مشخص تر و ثابت تر ،سرعت بيشتر و زمان مشخص تري مي باشندو. كه به طور متوسط هر ساله حدود 120 روز تداوم مي يابد. بنابراين وقتي از بادهاي 120 روزه سيستان صحبت مي كنيم طبيعتاً بايستي محدوده مطالعاتي بخشي از جنوب خراسان تا سيستان و بلوچستان شمالي را در بر گيرد .

به منظور پيگيري نحوه تغييرات فصلي و ماهانه جهت ،تعداد و شدت بادها در منطقه مورد مطالعه(ايستگاههاي هواشناسي بيرجند – نهبندان – زابل – زاهدان ) و نهايتاً تفكيك بادهاي 120 روزه از ساير بادها اقدام به تهيه و ترسيم گلبادهاي ايستگاهها شده است . بر اساس اطلاعات حاصل از اين گلبادها مي توان زمان ، جهت و سرعت بادهاي 120 روزه سيستان را در بخش هاي مختلف منطقه تعيين كرد. به طور كلي در هر چهار ايستگاه از بهار به بعد ،بادهاي غالب در يك يا دو جهت كاملاً مشخص با بيشترين فراواني و سرعت ظاهر مي شوند كه اين وضعيت در طول فصل تابستان شدت و ثبات بيشتري مي يابد. با شروع فصل پاييز تقريباً وضعيت آرامي در ايستگاهها به چشم مي خورد. و به جز در ايستگاه زابل ، در ساير ايستگاهها ،بادهاي مختلف داراي شرايط مشابهي از نظر فراواني و سرعت هستند. اين وضع در زمستان و تا حدودي در نيمه اول بهار حفظ مي گردد. در 3 ايستگاه نهبندان ،زابل و زاهدان ماههاي تير، خرداد و شهريور و در ايستگاه بيرجند از تير ماه به بعد با افزايش فراواني و سرعت باد در يك يا دو جهت مشخص كه منطبق بر جهت غالب بادهاي فصل تابستان است ،همراه مي باشد. زمان شديد ترين و بيشترين بادها ،دو ماه تير و مرداد تعيين مي شود . كه تقريباً 80 درصد از بادهاي وزيده شده در اين ماهها سرعتي بيش از 5 متر بر ثانيه دارند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:5  توسط فضل الرحمن بلوچ  | 

گردش عمومی هوا

گردش عمومی هوا

طبق تعريف " گردش عمومي هوا بر اثر يكنواخت نبودن پراكندگي تابش خورشيد در روي زمين پديد مي‌آيد و هدف نهايي آن يكنواخت كردن اين پراكندگي است . پراكندگي فشار در سطح زمين يكنواخت نيست و همين امر باعث جابجايي مراكز پر فشار و كم فشار ميشود . اين جابجايي هوا را باد مي‌گويند . بادها به 3 دسته تقسيم مي شوند : 1) محلي 2) منطقه‌اي 3) سياره‌ايبادهاي سياره‌اي گردش عمومي هوا را به وجود مي‌آورند ، چرا ؟

زيرا عامل اصلي ايجاد بادهاي سياره‌اي نابرابري توزيع انرژي تابشي خورشيد در سطح زمين است .


در كل مي‌توان مدل سه سلولي را كه يكي از مدل‌هاي گردش عمومي جو است به شكل زير خلاصه كرد :


1 ) سلول هدلي : عرض‌هاي جغرافيايي منطقه حاره ، يعني از استوا تا عرض‌هاي 30 درجه شمالي و جنوبي را در بر گرفته كه بادهاي تجارتي در آن جريان دارند . بادهاي تجارتي : بادهايي هستند كه در منطقه حاره از مراكز پر فشار جنب حاره به كمربند همگرايي حاره‌اي ( خطي كه بادهاي بسامان در امتداد آن به هم مي‌رسند ) مي‌وزند .
دليل كامل نبودن سلول هدلي : تنها نيروي گراديان فشار را در نظر گرفته و فقط در مورد زمين صاف و ثابت صادق است .

2 ) سلول فرل : عرضهاي ميانه از30 تا 60 درجه در هر نيمكره را در بر گرفته ، بادهاي غربي در آن جريان دارند .
3 ) سلول قطبي : به علت مراكز پر فشار قطبي و كم فشار جنب قطبي بوجود مي‌آيند .

حركت هوايي كه به قطب صعود مي‌كند ، به شكل باد غربي ( westerlies ) است .
حركت هوايي كه به استوا نزول مي‌كند ، به شكل بادهاي شرقي ، شمالي و جنوبي در مناطق حاره‌اي است .
صعود هوا در استوا و نزول آن در قطب باعث مي‌شود كه در سطح زمين در استوا مركز كم فشار و در قطب‌ها مركز پر فشار داشته باشيم .
پس با توجه به گفته‌هاي بالا فهميديم : سيستم جهاني بادها كه گرماي هوا را از استوا ( جايي كه گرماي خورشيد بيشترين مقدار خود را دارد ) به عرضهاي جغرافيايي بالاتر انتقال مي‌دهد را گردش عمومي هوا مي‌گويند . "مدل گردش عمومي جو : طرح سه سلولي

تصوير

تصوير

هرچند كه با تغيير زاويه تابش نور خورشيد بر سطح سياره زمين ، دماي محيط تغيير مي‌كند ولي ما نبايد فراموش كنيم كه محور حركت وضعي ( دوران ) زمين كج است ، يعني عمود بر صفحه‌اي نيست كه بر روي آن به دور خورشيد مي‌چرخد . 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۰ساعت 10:18  توسط فضل الرحمن بلوچ  | 

نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمان

 

 

 

 

 

نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمان

هدف اصلی در این فناوری، نفوذ فناوری اطلاعات در تمامی مراحل فعالیتهای یک سازمان یا بنگاه اقتصادی است تا منابع مختلف بتوانند با یکدیگر و رعایت تبادلات منطقی بین هم، خروجی یکپارچه ای را ارایه کنند.

 

یکی از آخرین فناوریهای اطلاعاتی در زمینه تحول سازمانها، سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(ERP=ENTERPRISE RESOURCES PLANNING) است. هدف اصلی در این فناوری، نفوذ فناوری اطلاعات در تمامی مراحل فعالیتهای یک سازمان یا بنگاه اقتصادی است تا منابع مختلف بتوانند با یکدیگر و رعایت تبادلات منطقی بین هم، خروجی یکپارچه ای را ارایه کنند. در این مقاله به بررسی سیستم نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمان می پردازیم. در مورد سیر تکاملی ERP توضیح مختصری می دهیم، در ادامه کارکردها و روشهای اجرا، مزایای پیاده سازی ، تعامل و سازگاری سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با تجارت الکترونیک و جایگاه آن در لایه های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی مطالبی ذکر می شود و سپس به بررسی توسعه برنامه ریزی منابع سازمان و نقش IT در توسعه ERP و شکل گیری ERP توسعه یافته (ERPII) می پردازیم. در خاتمه نیز به دلایل شکست پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان و موانع اصلی موجود درپیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان اشاره می شود.

● مقدمه

سیستم های اطلاعاتی کارا و یکپارچه که بتوانند همه فعالیتها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را بموقع در اختیار استفاده کنندگان آن قرار دهند، از ابزار های مفیدی هستند که سازمانها برای افزایش قابلیتهای خود، بهبود عملکرد، تصمیم گیری بهتر و دستیابی به مزیت رقابتی از آن استفاده می کنند. در این میان سیستم های ERP از آخرین ابزارهای مدیریتی است که قادر است اطلاعات موجود در سازمان را با استفاده از IT در تمام حوزه های فعالیت سازمان به طور یکپارچه و منسجم جمع آوری کند و این اطلاعات و نتایج حاصل از آن را در اختیار استفاده کنندگان آن در سطوح مختلف سازمان قرار دهد. این سیستم ها را می توان جزء ثمره های جدید در زمینه IT در یک دهه گذشته دانست که با پیشرفت مداوم در این زمینه بسرعت در حال دگرگونی و تکامل است.

● تعریف سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

برای ERP تعاریف متعددی ارایه شده است که تقریبا همه یک مفهوم را بیان می کنند. برای نمونه در ادامه به چند مورد اشاره می شود:

ERP یک راه حل سیستمی مبتنی بر فناوری اطلاعات است که منابع سازمان را توسط یک سیستم به هم پیوسته با سرعت، دقت و کیفیت بالا در کنترل مدیران سطوح مختلف سازمان قرار می دهد تا به طور مناسب فرایند برنامه ریزی و عملیات سازمان را مدیریت کنند.

ERP ترکیبی از انسان، فناوری و فرایند هاست. یک فرایند پیچیده است که در کشورهای در حال توسعه مانند چین که دارای سرمایه های فراوان و همچنین دارای باز مهندسی (مهندسی مجدد) فرایند کسب و کار زیادی است، توسعه پیدا کرده است .

سیستم های ERP در واقع نرم افزار هایی هستند که داده های موجود در سراسر یک سازمان را یکپارچه می سازند و در زمان مناسب در اختیار کاربرانی قرار می دهند که به آن نیاز دارند. چنین سیستمی به تمامی افراد یک مجموعه اجازه می دهد تا با هماهنگی با هم کار کنند، حتی اگر میان آنها مرز های جغرافیایی وجود داشته باشد. به این ترتیب، ERP محیطی برای بهبود عملکرد تجاری و کسب مزیت رقابتی فراهم می کند.

● تاریخچه برنامه ریزی منابع سازمان

ظهور ERP را باید دهه 1960 میلادی دانست که عمده تاکید آن در این دوران افزایش درآمد و تقویت کسب و کار از طریق یکپارچه سازی فرایند ها و عملکرد ها بود، ولی در سال 1972 پنج تن از مدیران IBM جهت تکامل و پیاده سازی مفاهیم ERP از سمت خود استعفا دادند و شرکتی با عنوان SAP را که به عنوان نخستین شرکت توسعه و اجرای نرم افزارهای خاص ERP بود، تاسیس کردند و هم اکنون نیز در این زمینه فعالیت دارند.

با ظهور برنامه ریزی منابع سازمان در حوزه تولید، تمامی سیستم های تولیدی تحت پوشش قرار گرفتند. بخشها، فرایندها و وظایف مختلفی از جمله کنترل کیفیت، نگهداری و تعمیرات، حسابداری و مالی و ... به سیستم های تولیدی متصل شدند و برنامه ریزی منابع سازمان به عنوان حد فاصل سیستم های مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری مطرح شد. این سیستم بیش از آنکه عنوان جدیدی برای MRPII باشد، به عنوان سطح بعدی در سطوح تکاملی سیستم های کامپیوتری طراحی شده برای پشتیبانی از عملیات سازمان مطرح است. این سیستم ها، علاوه بر ویژگیهای اضافی، یکپارچه سازی بهتری از بخشهای MRPII دارند. ویژگیهای اضافه شده به برنامه ریزی منابع سازمان، معمولا شامل مدیریت منابع انسانی، سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد، کنترل اسناد و مدارک، کنترل کیفیت و گاهی نگهداری و تعمیرات می شود.

در سال 1995، مقوله اینترنت وارد ERP شد و در سالهای 1998 تا 2000، تبادل الکترونیک اطلاعات و ERP با یکدیگر پیوند خوردند. در سال 2000 سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان تحت وب توسعه یافتند که از فناوری چند لایه ای در معماری سیستم اطلاعاتی پشتیبانی می کردند .

امروزه هم سیستم های جدیدی با عنوان ERP II در حال توسعه هستند که اساس آنها وب است و تمرکز بسیار زیادی بر حمایت از بخش مدیریت زنجیر تامین دارند و عملا در تعریف امروز ERP، آن را کاملا مرتبط و جدایی ناپذیر از مدیریت زنجیره تامین تعریف می کنند.

● کارکردهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

به طور کلی نمی توان استاندارد ویژه ای برای کارکردهای یک نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمان ارایه داد؛ چرا که اغلب به طور خاص برای هر سازمان تهیه می شوند و حتی در صورتی که به فروش برسند، نیاز به تغییر و هماهنگ سازی با موسسه و کسب و کار ویژه آن دارند. از این رو، ممکن است بعضی از نرم افزارها که به عنوان بهترین گزینه برای برخی موسسه ها استفاده می شوند، تنها بعضی از کارکردهای مطرح شده را در برداشته باشند و یا اینکه برخی با داشتن تمامی کارکردهای مطرح، باز هم در پاسخگویی و برآورده ساختن نیازهای یک موسسه ناتوان باشند . با این حال، عمده کارکردهای برنامه ریزی منابع سازمان را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:

1) توزیع و فروش: کارکردهای توزیع و فروش به دو گروه کلی زیر تقسیم می شوند:

الف ) اتوماسیون نیروی فروش : کارکردهایی را برای انجام فرایندهای فروش - مانند مدیریت قرارداد، پیش بینی فروش و مدیریت سفارش- در اختیار سازمان قرار می دهد تا با ارایه دسترسی بی درنگ به اطلاعات فروش، وظایفی چون ورود سفارش، تحویل و صدور صورتحساب و...، همگی بهبود یابند.

ب ) مدیریت ارتباط با مشتری : ارتباطات میان مشتری و شرکت را، شامل انتخاب محصول، خرید، دریافت شکایات، خدمات پس از فروش و بازاریابی، به سوی یک سیستم تحت مدیریت سوق می دهد.

2) برنامه ریزی تولید: این بخش از نرم افزار با کاهش دوره های برنامه ریزی، ارایه اطلاعات به روز و افزایش بهره وری فرایندهای کاری، قابلیت تحویل سریع را برای موسسه فراهم می کند. چنین شیوه ای قابلیت به کارگیری در صنایع مختلف را داراست. یکپارچه سازی بخش پشتیبانی فروش با سایر بخشهای زنجیره تامین، این اطمینان را ایجاد می کند که کلیه تبادلات مربوط به فرایند پشتیبانی - از تدارک مواد و انبارداری تا فروش و توزیع - به شکلی بهینه تنظیم شوند.

3) تهیه و تدارک مواد: بخش پشتیبانی تدارک که بعضاً با عناوین مدیریت مواد یا مدیریت انبار یا حتی مدیریت زنجیره تامین نیز شناخته می شود، دامنه ای وسیع از توابع یکپارچه را در اختیار دارد که سبب بهینه سازی خرید، مدیریت موجودی و عملیات انبار می شوند. سطح بالای اتوماسیون در این بخش، انجام فعالیتهای زمانبری همچون تعیین منبع بهینه تامین، تحلیل و محاسبه قیمت خرده فروشها، صدور سفارشهای خرید، مدیریت فرایند واگذاری اختیار برای تقاضاهای خرید و پردازش صورتحساب پرداخت را بسیار ساده تر می کند.

4) مدیریت سازمان و منابع انسانی: این نوع کارکرد در برگیرنده توابعی نظیر مدیریت کارکنان، پردازش وقایع تجاری، پردازش مدیریت سازمان، پردازش پرداخت و مدیریت حقوق و دستمزد است. برنامه های کاربردی گوناگونی در این بخش، برای تسهیل وظایفی چون استخدام، برنامه ریزی توسعه کارکنان و ایجاد مشخصه های شغل و سیاهه های تایید صلاحیت، طراحی می شوند.

5) برنامه ریزی و کنترل تجاری: این بخش در برگیرنده کارکردهای کنترل هزینه، تحلیل سودآوری، حسابداری مرکز سود و مدیریت هزینه است. بسته به نوع موسسه، کنترل هزینه محصول شامل دو فرایند هزینه یابی سفارش محصول و کنترل موجودی هزینه است. هزینه یابی محصول، دربردارنده تخمین هزینه های مواد یا هزینه های موجودی، پیش از به جریان افتادن یک سفارش ساخت است. این بخش کاربردی، ابزاری برای برنامه ریزی هزینه ها و تعیین قیمتهاست که هزینه کالاهای تولیدی و نیز کالاهای فروخته شده را برای هر محصول محاسبه می کند.

موارد فوق، کارکردهای یک نرم افزار نمونه برنامه ریزی منابع سازمان بودند که به صورت خلاصه شرح داده شدند.

● روشهای اجرای پروژه برنامه ریزی منابع سازمان

سه روش متداول برای اجرای یک برنامه ریزی منابع سازمان وجود دارد:

▪ انفجار بزرگ :این روش بلندپروازانه ترین و سخت ترین راه ایجاد یک ERP است. در این روش موسسه یکباره همه سیستم های قدیمی خود را کنار می گذارد و یک سیستم ERP در تمام موسسه راه می اندازد. هرچند روزگاری این روش بر ایجاد ERP ها حکم فرما بود، امروزه کمتر از آن استفاده می شود. واداشتن همه به پذیرش سیستم جدید به طور یکدفعه و همزمان، کاری مهیب است، چون سیستم جدید هیچ مدافعی ندارد. هیچ کس در موسسه تجربه کار با آن را ندارد، بنابراین هیچ کس اطمینان ندارد که سیستم جدید کارش را درست انجام می دهد.

▪ راهبرد انتخابی : این روش به شرکتهای بزرگ توصیه می کند خیلی از فرایندها را بین بخشهای مختلف به اشتراک نگذارند، بلکه در هر بخش نسخه ای مجزا از ERP نصب شود و تنها از طریق برخی فرایندهای خاص (مانند نگهداری اطلاعات مالی) مشترک باشند. این متداولترین راه است. در این حالت هر بخش از سازمان نسخه خاص خودش از ERP را دارد که سیستمی جدا با پایگاه داده ای جداست. این سیستم ها تنها از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات لازم برای به دست آوردن تصویری کلی از کار همه واحدهای موسسه (مثلا سود واحدهای مختلف) به هم مربوط می شوند، یا از طریق فرایندهایی که در همه بخشها تقریبا یکسان هستند. (مثلا مدیریت منابع انسانی) در این روش ابتدا یکی از بخشها که صبر و حوصله بیشتری دارد و درصورت پیش آمدن اشکال به اصل تجارت ضربه نمی زند، برای راه اندازی یک سیستم آزمایشی انتخاب و پس از رفع نقایص ERP در این بخش، کار روی بخشهای دیگر آغاز می شود. برنامه ریزی برای این روش بلند مدت است.

▪ فروکوفتن: در این روش، ERP طراحی را دیکته می کند و تمرکز تنها روی تعداد کمی از فرایندهای کلیدی است. این روش بیشتر برای موسسات کوچکی مناسب است که می خواهند با ایجاد ERP رشد کنند. در این روش، هدف، راه اندازی سریع ERP است و جدا شدن از روشهای پیچیده مهندسی مجدد، با استفاده از فرایندهای از قبل حاضر شده. موسساتی که ERP را اینگونه به خدمت گرفته اند، نمی توانند ادعا کنند، برگشت سود زیادی از سیستم جدید برده اند. اغلب آنها از این سیستم به عنوان زیربنایی برای کوششهای بعدی استفاده می کنند. چنین سیستمی فقط کمی از سیستم های قدیمی بهتر است، چون کارکنان را وادار به تغییر هیچ یک از عادات قدیمی شان نمی کند.

یکی از موثرترین روشهای اجرای ERP، استفاده از تجربیات شرکتهای موفق و پیشرو در این زمینه است. آشنایی با تجربیات صدها شرکت برتر در اقتصاد جهانی و به کارگیری هزاران روش و فرایند نوین، موجب گشایش بسیاری از گره های کنونی سازمانها و ایجاد روشهای جدید به منظور پیوستن به جمع پیشروان فناوری اطلاعات و استفاده کننده از فناوریهای مهندسی مجدد و سپس مدیریت روابط مشتری و برنامه ریزی منابع سازمان می شود.

● مزایای پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

نخستین مزیتی که در کوتاه مدت و پس از پیاده سازی می توان انتظار داشت، کاهش هزینه های عملیاتی نظیر کاهش هزینه های کنترل موجودی انبار، هزینه تولید، هزینه عملیات حسابداری و ثبت وقایع مالی، هزینه های بازاریابی و پشتیبانی است. از دیگر مزایای به کارگیری ERP می توان به موارد زیر اشاره کرد:

▪ ایجاد یکپارچگی سازمانی از بعد اطلاعاتی و افزایش سازگاری در اطلاعات موجود در سازمان.

▪ پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان با ایجاد ستون فقرات قوی از انباره داده ها. این سیستم دسترسی بهتر و سریعتر به داده ها را برای مدیریت امکان پذیر می سازد و به این ترتیب مدیر می تواند برای تصمیم گیری بسرعت به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد.

▪ افزایش شفافیت و ردگیری فرایند تولید برای مشتری، افزایش قابلیت متناسب سازی برای مشتری و تطبیق بیشتر با نیازهای وی و افزایش رضایتمندی مشتری در تمام فرایندهایی که وی با آنها درگیر است، از لحظه سفارش تا دریافت و حمل و نقل محصول از مزایای دیگر آن است.

▪ مهمترین مزیت برنامه ریزی منابع سازمان بهبود هماهنگی بین بخشهای سازمان و افزایش کارایی فرایندهاست.

▪ استاندارد سازی فرایندهای سازمانی بر اساس بهترین تجربیاتی که شرکتهای عرضه کننده نرم افزار از سازمانهای مختلف به دست آورده اند.

▪ امکان و یا تسهیل توسعه سیستم ها و فناوری های جدید از جمله تولید بهنگام، و ... .

▪ توسعه زیرساختهای لازم به منظور وارد شدن به بحث بازرگانی الکترونیک.

▪ پشتیبانی از برنامه ریزی استراتژیک از مزیتهای دیگر است.

● سازگاری سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با تجارت الکترونیک

نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمان پیچیده اند و برای استفاده عمومی ساخته نشده اند. آنها فرض می کنند کسانی که سفارشها را پیگیری می کنند، فقط کارکنان موسسه شما هستند که برای استفاده از این سیستم آموزش دیده اند. اما اکنون مشتریان و کارپردازان شما هم خواستار دسترسی به همان اطلاعات از طریق وب سایت شما هستند. چیزهایی مثل وضعیت سفارش، فاکتور و ... . یکی از مهمترین مشکلات یکپارچه سازی برنامه ریزی منابع سازمان و تجارت الکترونیک این است که اینترنت هیچ وقت نمی ایستد. نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمان بزرگ و پیچیده هستند و به نگهداری احتیاج دارند. وصل کردن مستقیم سایت وب به ERP راه خوبی نیست، چون باعث می شود در مواقعی که ERP برای نگهداری و تعمیرات غیر فعال است، وب سایت هم کار نکند. اغلب کهنه کاران تجارت الکترونیک ارتباط بین ERP و تجارت الکترونیک را طوری می سازند که قابل انعطاف باشد و در مواقعی که ERP برای نگهداری و تعمیرات غیر فعال است، برنامه تجارت الکترونیک به کارش ادامه دهد. برای حل مشکلات این ارتباط، نرم افزارهای میان افزار ایجاد شده اند. این ابزارها نقش مترجم را ایفا می کنند، یعنی اطلاعات را از ERP می گیرند و آن را به فرمتی تبدیل می کنند که نرم افزار تجارت الکترونیک بتواند از آن استفاده کند .

● جایگاه ERP در لایه های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی

ERP ها برپایه استفاده از سیستم های مدیریت پایگاه داده ای رابطه ای، (RDBMS=relational database management systems) طراحی شده اند. این بدین معنی است که برای استفاده از ERP باید تمامی ساختارهای اطلاعاتی سازمان تعریف شده باشد و هیچ خلاء اطلاعاتی در لایه های سیستم پردازش مبادلات سازمان وجود نداشته باشد. و علاوه بر آن پیوستگی اطلاعات نیز وجود داشته باشد، یعنی اینکه کلیه بخشهای اطلاعاتی ERP باید تدارک دیده شود. در آن صورت می توان گفت ERP جزء نرم افزارهای پایه برای تجارت الکترونیک است.

خلاصه اینکه پایه و اساس سیستم های درون سازمانی، RDBMS ها هستند و ERP ها مجموعه فرایندهای سازمانی هستند که بر اساس RDBMS ها تهیه وتنظیم شده اند و از آنجا که این فرایند ها تقریبا در سازمانها و صنایع مشابه به صورت استاندارد و یکسان هستند، پس کمک بسزایی جهت رسیدن این سازمانها به سیستم های برون سازمانی SCM و CRM می کنند.

● تفاوت سیستم های اطلاعات مدیریت با سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

ERP را باید جدیدترین ابزار موجود و تکامل یافته سیستم های اطلاعات مدیریت دانست و مبنای کارکرد آن را تفکر فرایندی به جای ساختارهای وظیفه ای، توجه و تبدیل خواسته های مشتری به داده های کمی در جهت افزایش رضایت مشتریان عنوان کرد. ERP می کوشد تا تمام فرایندهای سازمان به صورت یکپارچه و با نگرش فرایندی با هم مرتبط باشند .

ERP علاوه بر یکپارچگی، گزینه های برتر را نشان می دهد، به همین دلیل غولهای نرم افزاری از تمامی مراحل همچون تولید و پخش و توزیع مثالهایی دارند که در نسخه های خود به سازمانها ارایه می دهند و فناوری از طریق این سیستم های جدید نرم افزاری وارد سازمان می شود.

سیستم ERP به صورت کامل سطوح مختلف سیستمی سازمان را پوشش می دهد. به این صورت که هسته مرکزی، پوشش دهنده سطوح سیستم پردازش مبادلات و سیستم های اطلاعاتی مدیریت است و ابزار های تحلیل و تجزیه تجاری پوشش دهنده سطوح سیستم های پشتیبانی از تصمیم و سیستم های اطلاعاتی مدیریت اجرایی در سازمان هستند. البته لازم به ذکر است که این تقسیم بندی چندان شفاف نبوده و مرز مشخصی بین این سطوح و دو بخش اصلی ERP قابل ترسیم نیست و همپوشانیهایی در این بین وجود دارد.

● توسعه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

توسعه اینترنتی تاثیر عظیمی بر جنبه های مختلف فناوری اطلاعات و از جمله سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان گذاشته است . بنابراین سیستم های ERP بیشتر مبتنی بر اینترنت شده اند. در چنین محیطی (اینترنت) که دسترسی به منابع سیستمی از هر جا و در هر زمان امکان پذیر است، فروشندگان ERP نیز توانسته اند سیستم های ERP خود را توسعه دهند و با بخشهای کسب و کار جدید از جمله مدیریت زنجیره تامین ، مدیریت ارتباط با مشتری ، اتوماسیون نیروی فروش، برنامه ریزی و زمان بندی پیشرفته هوش کسب و کار و قابلیتهای کسب و کار الکترونیک یکپارچه کنند .

راه حلهای مبتنی بر اینترنت سبب شده است که رضایت مشتریان فرصتهای فروش و بازاریابی افزایش و روشهای پرداخت بهبود یابد. شکل (2) مفهوم سیستم های ERP توسعه یافته را نشان می دهد.

● نقش IT در شکست اغلب پروژه های برنامه ریزی منابع سازمان

در ساده ترین سطح، ERP مجموعه ای از بهترین عملیات برای انجام وظایف مختلف در سازمان است که این وظایف مثلا شامل مالی، تولید، انبار است. برای اینکه از نرم افزار چیز بیشتری به دست آورید، باید افراد داخل سازمان خود را متقاعد به انطباق با روشهای کاری نرم افزار کنید. اگر افراد در بخشهای مختلف (که از ERP استفاده خواهند کرد) قبول نداشته باشند که روشهای کاری که داخل نرم افزار گنجانده شده، بهتر از روشهای مرسوم و جاری است، در استفاده از نرم افزار مقاومت می کنند و بخش فناوری اطلاعات را مجبور به تغییر نرم افزار به منظور تطبیق با فعالیتهای مرسوم و جاری خواهند کرد. اینجاست که پروژه های ERP دچار شکست می شوند و جنگهای درون سازمانی پیرامون نحوه نصب نرم افزار شیوع پیدا می کند. بخش IT درگیر تلاشهای گرانقیمت و طولانی برای سفارشی سازی نرم افزار می شود تا خواسته های افراد قدرتمند تجاری را برآورده سازد. این سفارشی سازیها ماهیت اصلی نرم افزار را ناپایدار می کنند و نگهداری آن را نیز بعد از شروع به کار آن مشکل می سازند.

اما واحد IT بخوبی و بسرعت می تواند اشکالات را در بیشتر موارد حل کند و به علاوه تعداد کمی از شرکتهای بزرگ می توانند از سفارشی سازی ERP امتناع کنند. هر فعالیت تجاری متفاوت و مجبور به داشتن روشهای خاص خود است که این روشها را فروشنده به هنگام ایجاد نرم افزارش در نظر نگرفته است. اشتباهی که شرکتها می کنند این است که فکر می کنند عوض کردن عادات افرادشان از سفارشی سازی نرم افزار ساده تر است، در صورتی که چنین نیست. مجبور کردن افراد به استفاده از نرم افزار برای بهبود روشهای کاری شان چالش بسیار مشکلتری است. اگر شرکت شما نسبت به تغییرات مقاوم باشد، آنگاه در پروژه ERP شما بیشتر احتمال شکست وجود دارد.

● نتیجه گیری

سازمانها در دنیای تجاری امروز، نیازمند برنامه ریزی برای منابع سازمانی خود در تمام سطوح مدیریتی هستند. با توجه به روند رو به گسترش جهانی شدن، پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، شرکتها ناگزیر به پیوستن به بازارهای جهانی خواهند بود و برای انجام این کار وجود آمادگی لازم از جهات مختلف امری ضروری به نظر می رسد. از مهمترین ابزارهای مورد استفاده جهت کسب این آمادگی می توان به عامل فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد که با استفاده از آن قادر خواهیم بود، هر چه سریعتر این مسیر را طی کنیم. IT به عنوان اصلی ترین زیر ساختار سیستم های تجاری توسعه یافته است ، از این رو لازم است صنایع مختلف برای پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی پیشرفته اقدام به تبیین استراتژی های تجاری و سرمایه گذاری در زمینه توسعه IT کنند که نتیجه نهایی آن کسب مزیتهای رقابتی و دستیابی به استانداردهای جهانی کیفیت است. یکی از ابزارهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات که نقش مهمی در یکپارچگی اطلاعات و عملیات موجود در موسسات دارد و نهایتا با استفاده از امکانات خاص زمینه را برای پیوستن به بازارهای جهانی فراهم می سازد، سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان یا ERP هستند که در حال حاضر به عنوان یکی از آخرین ابزارهای برنامه ریزی و مدیریت در جهان مطرح اند ERP با پوشش دادن شکافهای اطلاعاتی در سراسر موسسه، فعالیتهای اساسی آن را بهبود می دهد، به این منظور که بستر لازم برای یکپارچه کردن کامل درون و برون بخشها، شرکتها و کارخانه هایی که در قالب یک موسسه از مدیریت واحدی برخوردارند، فراهم آید. بدین ترتیب، قابلیت سازگاری در محیط های درحال تغییر، تسهیل شده و موسسه نسبت به واکنش سریع به نیازهای تغییریافته و جدید، توانمند می شود. این سیستم ها قادرند با بهره گیری از فناوری اطلاعات، سیستم ها و عملیات موجود در سازمانها را یکپارچه کنند و در قالب یک پایگاه اطلاعاتی واحد در دسترس قرار دهند.

دکتر محمد تقوی فرد

Dr_taghavifard@yahoo.com

مصطفی ترابی

Mtorabi739@gmail.com

محسن زاهدی ادیب

M_zahedi267@yahoo.com

منابع:

1- Minahan, (1998), “Enterprise resource planning:strategies” , Web Journal.

2- O'Leary D.E, (2002), “Enterprise Resource Planning System: systems, Life cycles”.

3- Bozarth, (2006), “ ERP implementation efforts at three firms Integration lessons from the SISP and IT-enabled change literature”, International journal of operations

4- Poston et al, (2004), “Financial impacts of enterprise resource planning implementations”.

5- Patrice, Jon David, Mohammad a, Rashid. Iiaquuet, hossain, (2002), “the evolution of ERP system, anistorical perspective”.

بقیه منابع در دفتر نشریه محفوظ است.

_ دکتر محمد تقوی فرد: عضو هییت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

_ _ محسن زاهدی ادیب و مصطفی ترابی: دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم خرداد ۱۳۹۰ساعت 10:32  توسط فضل الرحمن بلوچ  | 

شعری درتوصیف جغرافیا

 
دانی که رود با تو چه گوید محصلم            گوید که سبزه زار بود نوش حاصلم

آن کوه سربلند بگوید به گوش تو               با این همه غرور به پستی است منزلم

صحرا و دشت با همه سبز و خرمی            از شوق می نگرد به تو با چشم پُر نَمی

کای  خوب من -طبیعت زیبا- هَمی نگر           از کشت زار - تو هم - بهره ای ببر

جغرافیا به تو می آموزد این سخن                گشتی بزن به سراپرده ی وطن

دل پاک کن به خدا از غبار غم                      کوته سخن بکن تو هم از این زیاد و کم

غم ها به کوره ی شادی - تو آب کن             "برخیز و عزم جزم به کار صواب کن"

"خورشید مَی ز مشرق ساغر طلوع کرد"     " گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن"

                                                     شعر از خانم دکتر اذانی

منبع:http://8821873.blogfa.com/
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم خرداد ۱۳۹۰ساعت 20:35  توسط فضل الرحمن بلوچ  | 

بلوچستان

بَلوچـِستان نام بخش جنوبی و اعظم استان سیستان و بلوچستان ایران و همچنین بزرگ‌ترین استان کشور کنونی پاکستان است که در غرب این کشور واقع شده و به آن بلوچستان پاکستان هم می‌گویند. سرزمینی که اکنون بلوچستان نام دارد به اسم «مکا» مشهور بوده که یونانی‌ها آن را «گدروزیا» نامیدند. در زمان قدیم در سرزمین بلوچستان باتلاق بسیار وجود داشت و «اراینا» در زبان سانسکریت به معنی باتلاق است و برخی معتقدند از ترکیب این دو کلمه با کلمه «مکا» کلمه‌ای پدید آمد که به مرور زمان به «مکران» تبدیل شد. کلمه بلوچستان نیز از زمانی اطلاق شد که بلوچ‌ها در آن سکونت کردند.

زبان مردم بلوچ بلوچی است که جزو خانواده زبان‌های ایرانی محسوب می‌گردد، زبان‌های ایرانی نیز یکی از زیر خانواده‌های زبان‌های هند و اروپایی است. این که این زبان متعلق است به خانواده زبان‌های ایرانی است هیچ شک و تردیدی وجود ندارد اما این که سیر تحول آن چگونه بوده‌است، هنوز به روشنی معلوم نیست، یعنی جد بزرگ این زبان ایرانی باستان است اما چطور از ایرانی باستان به بلوچی امروز رسیده‌ایم مشخص نیست. نکته‌ای که باید به آن توجه نمود این است که استان سیستان و بلوچستان ایران، از دو بخش تشکیل شده‌است، سیستان که شامل زابل و بخش‌های اطراف آن است و بلوچستان که زاهدان و سایر بخش‌های جنوبی استان را دربر می‌گیرد. همان طور که ذکر شد زبان مردمان بلوچستان بلوچی است اما زبان مردمان سیستان، زبان فارسی با گویش سیستانی می‌باشد.

توزيع جغرافيايي قوم بلوچ (با رنگ صورتي نشان داده شده‌است)

رقابت دولتهای فرانسه و انگلیس بر سر هندوستان، انگلیسها را برآن داشت تا کنترل بلوچستان را که یکی از معابر دسترسی به هندوستان بود، به دست بگیرد. انگلیسیها برای جدا کردن بلوچستان از ایران اقدامات گسترده‌ای برای شناسایی این سرزمین انجام دادند. از جانب دیگر دولت ایران در تلاش بود تسلط خود را بر این نواحی گسترش دهد. در دوره ناصرالدین شاه، دولت مرکزی تسلط و گسترش نفوذ خود را در بلوچستان و مرزهای شرقی ایران افزایش داد. این حرکات سبب شد تا انگلیس سرحدی برای جلوگیری از پیشروی ایران تعیین نماید. انگلیس بعد از کشیدن خطوط تلگراف، درخواست تعیین حدود متصرفی دولت ایران را در بلوچستان نمود، اما با مخالفت دولت ایران مواجه شد. ناصرالدین شاه که قدرت مقاومت در برابر سیاست انگلیسیها را نداشت، تن به تشکیل کمیسیونهای مرزی مشترک داد. نتیجه کار این کمیسیونهای مرزی، واگذاری بخشهای وسیعی از بلوچستان و تشکیل بخشی از منطقهٔ حایل برای هندوستان بود


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 16:21  توسط فضل الرحمن بلوچ  | 

تصاویردیدنی ازانبه

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 20:35  توسط فضل الرحمن بلوچ  | 

نام محصول :خربزه دراستان سیستان وبلوچستان

 

سال زراعی

سطح زیر کشت (هکتار )

 تولید( تن )

عملکرد (کیلوگرم)

آبی  دیم  جمع  آبی دیم جمع آبی دیم

65-66

2565 0 2565 20620 0 20620 8038.99 0

66-67

1446 0 1446 6849 0 6849 4736.51 0

68-69

2882 1 2883 24895 9 24904 8638.1 9000

69-70

2701 0 2701 13865.77 0 13865.77 5133.57 0

70-71

3410 0 3410 44310 0 44310 12994.14 0

71-72

5029 0 5029 49627.93 0 49627.93 9868.35 0

72-73

708 0 708 11433.4 0 11433.4 16148.88 0

73-74

1707 0 1707 27582.4 0 27582.4 16158.41 0

74-75

1392 0 1392 22732.41 0 22732.41 16330.75 0

75-76

1327 0 1327 22762.79 0 22762.79 17153.57 0

76-77

1727 0 1727 25380.16 0 25380.16 14696.1 0

77-78

3394 0 3394 21368.75 0 21368.75 6296.04 0

78-79

63 0 63 810.36 0 810.36 12862.84 0

79-80

74 0 74 984.18 0 984.18 13299.77 0

80-81

1391 0 1391 14776.9 0 14776.9 10623.22 0

81-82

6490 0 6490 47296.3 0 47296.3 7287.57 0

82-83

5311 0 5311 51042.35 0 51042.35 9610.69 0

83-84

10853 0 10853 140792.43 0 140792.43 12972.67 0

84-85

2072 0 2072 32804.16 0 32804.16 15832.12 0

85-86

3765 0 3765 46654.08 0 46654.08 12391.52 0

86-87

1509 0 1509 19597.01 0 19597.01 12986.75 0

87-88

6112 0 6112 105267.7 0 105267.7 17223.12 0

منبع:   / http://www.skhjeo.blogfa.com/post-15.aspx

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 18:31  توسط فضل الرحمن بلوچ  | 

سازمانهای مرثبط با جغرافیا

www.ncc.org.ir

 

سازمان نقشه برداري کشور

 

 

www.iran-irsc.com

مركز سنجش از دور ايران  

www.gsi-iran.org

سازمان زمين شناسي كشور

 

www.inco.ac.ir موسسه بين المللي اقيانوس شناسي  
www.mporg.ir سازمان برنامه و بودجه  
www.iees.ac.ir موسسه بين المللي زلزله و مهندسي زلزله  
www.nezam_mohandesi.ir معاونت نظام مهندسي وزرات مسكن و شهرسازي  
www.nezam.hud.ir سازمان نظام مهندسي تهران  
www.ngdir.com بانك اطلاعات علوم زمين  
www.agri_jahad.org دفتر سنجش از دور و اطلاعات جغرافيايي وزارت كشاورزي  
www.tehran_gis.com مركز سيستم اطلاعات جغرافيايي تهران  
www.gis-moe.org.ir سيستم اطلاعات جغرافيايي وزرات نيرو  
www.iranrivers.com دفتر حفاظت رودخانه ها  
www.ittransport.ir سيستم جغرافيايي وزارت راه  
www.utserv5.ut.ac.ir موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران  
www.geomatics.kth.se جامعه نقشه برداران ايران  
www.iranastronomy.com سايت ايران نجوم  
www.irangeodesy.tk سايت ايران ژئودزي  
www.iranroads.com جاده هاي ايران
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 12:9  توسط فضل الرحمن بلوچ  | 

مزایای فایر فاکس به اکسپلور

۱. دسترسي هميشگي به موتورهاي جستجو : در FF ( همون فاير فاكس ديگه … ) شما به راحتي مي توانيد در موتورهاي جستجو معروف از قبيل گوگل ، ياهو ، آمازون ، اي بي ، انسور و ديگر موتورهاي جستجو ، به جستجو بپردازيد بدون اينكه نيازي به تايپ آدرس موتور جستجو باشد . امكاني كه در IE وجود ندارد .
۲

. امكان Import از مرورگر هاي ديگر : فاير فاكس همچنين مي تواند اطلاعاتي از قبيل : History و كوكي ها و پسوردها و اطلاعاتي كه در فرمها وارد كرده ايد (در مرورگر هاي ديگر ) را Import كند .
    

۳. ذخيره سريع صفحات لود شده به طور كامل : در IE، حتما برايتان پيش آمده كه مثلا وارد سايتي شده ايد و وقتي قصد ذخيره آن صفحه را داريد ، يا بايد خيلي منتظر شويد تا صفحه ذخيره شود و يا اينكه پيغامي را خواهيد ديد كه مبني بر اين است كه شما نمي توانيد اين صفحه را ذخيره كنيد . و دومين مشكل هم عدم ذخيره كامل سايتها مي باشد بدين معني كه مثلا اگر در صفحه اي ، يك يا چند فايل فلش موجود باشد ، پس از ذخيره صفحه مشاهده خواهيد كرد كه فلشها ذخيره نشده اند و در اينگونه موارد مي بايستي از نرم افزارهاي جانبي براي اينكار استفاده كنيد …… اما در مقابل مرورگر فاير فاكس اولا تمامي صفحات را ذخيره ميكند ( آن هم به طور كامل يعني همراه با تمامي تصاوير و حتي فلشهاي به كار رفته ) و ثانياً اگر صفحه به طور كامل لود شده باشد ، بدون لحظه اي تامل صفحه ذخيره مي شود و ديگر خبري از يك پنجره ذخيره كه بايد مدتي براي آن در اينترنت اكسپلولر منتظر مي شديد نيست !

+ نوشته شده در  شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 13:53  توسط فضل الرحمن بلوچ  | 

گرذوغبارواثرات انسانی ان

گردوغبار، حملات تنفسی در پی دارد


ریزگرد (haze) پدیده ‌ای است که از ترکیب ذرات ریز گرد و غبار با هوای آلوده شهری به وجود می ‌آید و این ترکیب برای بیماران تنفسی بسیار مضر است.


گرد و غبار وآلودگی هوا

اما این پدیده که در کشورمان شایع شده است، داستان دیگری دارد. در ایران منشاء اصلی این پدیده کویرها و باتلاق‌های در حال خشک ‌شدن عراق هستند. سه کشور ایران، عراق و عربستان به‌صورت مشترک هزینه مالچ‌پاشی این زمین ها را تأمین کرده و تمام این زمین ها در فصل خاصی از سال مالچ ‌پاشی می ‌شوند. مالچ، ماده چسبنده استخراج شده از مواد نفتی است که برای تثبیت شن‌های روان در بیابان استفاده می‌شود.

 

در زمان وقوع پدیده ریزگرد چه باید کرد؟

وزارت بهداشت با توجه به تاثیرات سوء گرد و غبار بر سلامت افراد به ویژه افراد آسیب پذیر مانند نوزادان، کودکان، نوجوانان، سالخوردگان، بیماران تنفسی و قلبی، طی اطلاعیه ای اقدامات پیشگیرانه را در زمان بروز پدیده ریزگرد تشریح کرد.

در این اطلاعیه به هموطنان توصیه شده است که:

«هنگام بروز پدیده گردوغبار از فعالیت در خارج از منزل خودداری کرده و در صورت الزام به فعالیت در هوای آزاد، زمان آن را به حداقل ممکن کاهش دهند.

افراد باید از ورزش سنگین به ویژه در صورتی که دارای مشکلات تنفسی و آسم هستند، خودداری کرده و در منازل خود بمانند و درها و پنجره ها را بسته نگه دارند.

افرادی که دارای بیماری آسم یا نشانه هایی مانند کوتاهی تنفس، سرفه، خس خس و درد قفسه سینه هستند، برنامه درمانی خود را دنبال کنند و در صورتی که نشانه ها و علائم برطرف نشد، با پزشک خود مشورت کنند.

در زمان بروز پدیده گردوغبار، میزان دید به سرعت کاهش می یابد. اگر هموطنان در چنین شرایطی در جاده هستند، آهسته تر رانندگی کنند و در صورت لزوم با توجه کامل به علائم راهنمایی و رانندگی اتومبیل خود را تا برطرف شدن شرایط حاد، در نقطه ایمنی متوقف کنند و اگر اتومبیل دارای سیستم تهویه مطبوع است آن را در وضعیت چرخش مجدد هوا قرار دهند تا گردوغبار ورودی به اتومبیل کاهش یابد.

برای جلوگیری از آلودگی مواد غذایی و آشامیدنی، استفاده از پوشش مناسب برای مواد غذایی آماده ی مصرف ضروری است. مواد غذایی قبل از نگهداری در یخچال از ذرات گردوغبار زدوده شوند. همچنین برای کاهش تماس با گردوغبار در محیط زندگی، نظافت روزانه توصیه شده است.»

افراد پیر، مادران باردار و کودکان به دلیل نداشتن سیستم ایمنی مطلوب، نسبت به سایر افراد، در معرض خطرات جدی تری در مقابل ذرات گرد و غبار هستند

ریزگردها برای کودکان و افراد پیر خطرناک تر هستند

اردا کیانی، متخصص ریه گفت:

«کودکان به علت رشد ناکارآمد ریه ها و نوع تنفس، بیشتر در معرض حملات ریوی هستند و در مقابل این ریزگردها بسیار حساس ترند. افراد بالای 60 سال نیز در مقابل ریزگردها و آلودگی هوا بسیار آسیب پذیرند و باید مراقبت بیشتری از خود کرده و در چنین هوایی در سطح شهر تردد نکنند. با تردد در هوای آلوده به ریزگرد، سرعت تنفس و نیز عمق تنفس افراد بیشتر شده و این امر سبب می شود تا ریزگردها بیشتر وارد ریه های تنفسی آن ها شود.»

 

استفاده از ماسک در هوای آلوده برای کودک

ماسک های فیلتردار موثرند

استفاده از ماسک های معمولی به علت آن که منافذ آن ها درشت تر از دو و نیم میکرون است و ریزگردها به راحتی از آن عبور می کنند، تاثیر چندانی در جلوگیری از ورود ریزگردها به ریه ندارند، اما به کارگیری آن ها بهتر از عدم استفاده است. اما استفاده از ماسک های "N95" با عنوان ماسک های فیلتردار برای جلوگیری از ورود ریزگردها و ذرات معلق به درون ریه های تنفسی در افراد مناسب هستند.

در صورت عدم دسترسی به ماسک های فیلتردار، ‌افراد می توانند با استفاده از دو لایه کردن ماسک های معمولی و قرار دادن یک دستمال مرطوب یا یک ماسک خیس درون آن، از ورود ریزگردها به درون ریه ها جلوگیری کنند.

 

خطر ورود ریزگردها به درون سیستم تنفسی

خطرات ورود ریزگردهای هوا به درون سیستم تنفسی بسته به منشا ورود آن ها و نیز موارد همراه با این آلاینده ها متفاوت است، اما عمده ترین عوارض آن تشدید حملات تنفسی در افراد است. هوای آلوده به ویژه آن که همراه با ریزگرد باشد، تعداد حملات تنفسی را افزایش می دهد.

 

استفاده از اسپری های ویژه رفع آسم

اردا کیانی در پاسخ به این سئوال که آیا استفاده مکرر از اسپری های ویژه آسم و تنگی نفس در هوای آلوده به ریزگرد را به بیماران تنفسی توصیه می کنید یا خیر؟ گفت:

«استفاده بیش از حد از این اسپری های دارویی، سبب لرزش دست و افزایش ضربان قلب بیماران تنفسی می شود که استفاده ی بیش از دو بار در روز آنها بنابر تجویز پزشک به بیماران تنفسی توصیه نمی شود. در هر 20 دقیقه استفاده دو "پاف" از این اسپری ها کافی است و استفاده بیش از حد آن ها اثربخش نخواهد بود. پس از هر بار استفاده از این اسپری ها، 15 دقیقه زمان لازم است تا این دارو اثر خود را نشان دهند.

پس از مشاهده علایم حملات تنفسی به ویژه در افرادی که برای اولین بار دچار این حملات می شوند به پزشک یا اورژانس باید مراجعه کرد.»

 

عوارض درازمدت و کوتاه مدت گرد و غبار

عوارض درازمدت این پدیده بر سلامتی ، ناشی از جایگزین شدن دایمی ذرات معلق و آلوده به ویروس ها در قسمت های تحتانی دستگاه تنفسی می باشد.

از آنجایی که این عارضه می تواند باعث پدیده جهش ژنتیکی در ساختار DNA ویروس ها شود، توانایی ایجاد ویروس های نوپدید یا بازپدید در قسمت های تحتانی دستگاه تنفسی و در نتیجه بالا رفتن خطر ابتلا به سرطان های تنفسی (هنوز ناشناخته است) را نیز در پی دارد.

بروز عفونت های تنفسی، شعله ور شدن آلرژی های قدیمی و ایجاد حملات آسمی در بیماران مبتلا به آسم یا برونشیت از جمله عوارض کوتاه مدت پدیده گرد و غبار بر سلامت افراد است.


منابع:

ایسنا

همشهری آنلاین

سایت پزشکان بدون مرز

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 10:27  توسط فضل الرحمن بلوچ  | 

جداول رتبه کشورها در آمار کاربر اینترنت

 
جام جم آنلاین: تعداد کاربران اینترنت در ایران همچنان در حال افزایش است زیرا بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده تعداد کاربران ایرانی نسبت به سال گذشته یک میلیون نفر افزایش داشته است و ایران همچنان در صدر کشورهای خاورمیانه است.
 

به گزارش مهر ، بر اساس آمار سال 2009 این وب سایت، تعداد کاربران ایرانی اینترنت 32 میلیون و 200 هزار نفر اعلام شده بود در حالی که در سال 2010 این میزان با یک میلیون نفر افزایش به 33 میلیون و 200 هزار نفر رسیده است.

جدول وضعیت کاربران اینترنت در ایران

 

ردیف سال تعداد کاربران اینترنت در ایران
1 2009  32 میلیون و 200 هزار نفر
2 2010 33 میلیون و 200 هزار نفر

بر اساس گزارش این وب سایت، در حال حاضر، خاورمیانه که 3.1 درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده، 63 میلیون و 240 هزار و 946 نفر کاربر دارد که 33 میلیون نفر از این میان به کشور ایران اختصاص دارند. این به آن معنی است که ایران در میان دیگر کشورهای خاورمیانه از نظر تعداد کاربران اینترنت همچنان در بالاترین رتبه قرار دارد.

عربستان با داشتن 7.7 میلیون نفر کاربر، اسرائیل با 5.3 میلیون نفر کاربر، سوریه با 3.6 میلیون نفر و امارات با 2.9 میلیون نفر کاربر پس از ایران، دارای بیشترین کاربران اینترنتی خاورمیانه هستند. در مقابل عراق با داشتن 325 هزار کاربر در آخرین رتبه از فهرست تعداد کاربران کشورهای خاورمیانه ایستاده است.

جدول رتبه کشورها از نظر تعداد کاربر اینترنت در خاورمیانه

 

ردیف منطقه یا کشور تعداد کاربران اینترنت رتبه
1 ایران 33 میلیون نفر اول در خاورمیانه
2 عربستان  7.7 میلیون نفر دوم در خاورمیانه
3 رژیم اشغالگر قدس 5.3 میلیون نفر سوم در خاورمیانه
4 سوریه  3.6 میلیون نفر چهارم در خاورمیانه
5 امارات 2.9 میلیون نفر پنجم در خاورمیانه
 


  عراق   325 هزار کاربر   آخر در خاورمیانه 

در مقیاس قاره ای تعداد کاربران اینترنت، قاره آسیا با داشتن 825 میلیون و 94 هزار و 396 کاربر در رتبه اول، قاره اروپا با 475 میلیون و 69 هزار و 448 کاربر در رتبه دوم، آمریکای شمالی با 266 میلیون و 224 هزار و 500 کاربر در رتبه سوم، آمریکای لاتین و کارائیب با 204 میلیون و 689 هزار و 836 کاربر در رتبه چهارم، آفریقا با 110 میلیون و 931 هزار و 700 کاربر در رتبه پنجم، خاورمیانه با داشتن 63 میلیون و 240 هزار و 946 کاربر در رتبه ششم و اقیانوسیه با 21 میلیون و 263 هزار و 990 کاربر در رتبه آخر قرار دارند.

جدول رتبه مناطق مختلف دنیا از نظر تعداد کاربر اینترنت

 

ردیف منطقه یا کشور تعداد کاربران اینترنت رتبه
1 آسیا 825 میلیون و 94 هزار و 396 کاربر اول
2 اروپا   475 میلیون و 69 هزار و 448 کاربر دوم
3 آمریکای شمالی 266 میلیون و 224 هزار و 500 کاربر سوم
4 آمریکای لاتین و کارائیب 204 میلیون و 689 هزار و 836 کاربر چهارم
5 آفریقا 110 میلیون و 931 هزار و 700 کاربر پنجم
6 خاورمیانه 63 میلیون و 240 هزار و 946 کاربر ششم
7 اقیانوسیه 21 میلیون و 263 هزار و 990 کاربر هفتم

نیجریه در آفریقا با 43 میلیون کاربر، چین در آسیا با 420 میلیون کاربر، آلمان در اروپا با 65 میلیون کاربر، ایران در خاورمیانه با 33 میلیون کاربر، ایالات متحده آمریکا با 239 میلیون کاربر، برزیل در آمریکای لاتین با 75 میلیون کاربر و استرالیا در اقیانوسیه با داشتن 17 میلیون کاربر، کشورها و مناطقی از جهان هستند که بیشترین تعداد کاربران اینترنت را به خود اختصاص داده اند.

جدول برترین کشورها از لحاظ تعداد کاربر اینترنت در مناطق هفت گانه دنیا

 

نام کشور منطقه یا کشور تعداد کاربران اینترنت رتبه
نیجریه آفریقا 43 میلیون کاربر اول در آفریقا
چین آسیا 420 میلیون کاربر اول در آسیا
آلمان اروپا 65 میلیون کاربر اول در اروپا
ایران خاورمیانه 33 میلیون کاربر اول در خاورمیانه
آمریکا آمریکای شمالی 239 میلیون کاربر اول در آمریکای شمالی
برزیل آمریکای لاتین 75 میلیون کاربر اول در آمریکای لاتین
استرالیا اقیانوسیه 17 میلیون کاربر اول در اقیانوسیه

 بر اساس آمار وب سایت Internet World State، در حال حاضر و با توجه به تخمین هایی که از جمعیت کل جهان در اختیار است از نزدیک به 7 میلیارد نفر (6,845,609,960) جمعیت کل جهان تنها یک میلیارد و 966 میلیون و 514 هزار و 816 نفر به اینترنت دسترسی دارند. این رقم با وجود اینکه بر اساس اصل جهانی بودن شبکه اینترنت چندان امیدوار کننده نیست اما نشان می دهد طی یک دهه گذشته تعداد کاربران اینترنت در حدود یک میلیارد و 250 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.

منبع:http://www.taknaz.ir/news_detail_15038.html

                

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 14:19  توسط فضل الرحمن بلوچ  | 

سريع ترين شبكه اينترنتي صنعتي :

محققان فرانسوي اعلام كردند كه توانسته اند به سرعت عملي انتقال اطلاعات 16.4 ترابيت بر ثانيه (‌Tbps) دست يابند . اين سرعت چيزي در حدود 2.05 ترابايت در ثانيه (TBps) است كه بدين وسيبله شبكه قادر به دانلود بيشتر از صد فيلم با كيفيت HD  در يك ثانيه ميباشد . اين آزمايشات ميتوانند در آينده به ساخت كابل هاي ethernet  با سرعت 100 Gbps منجر شوند. نكته جالب توجه اين است كه اين ركورد در فاصله هاي كوتاه چند اينچي كه اغلب براي آزمايش سرعت انتقال اطلاعات استفاده ميشود بدست نيامده و مسافت آزمايش بيشتر از 2500 كيلومتر بوده است .

رتبه بندي سرعت سرويس اينترنت در پنج كشور نخست :‌

1- كره جنوبي :‌ با ميانگين سرعت 15 Mbps كه ده برابر بيشتر از ميانگين سرعت اينترنت در جهان است .

2- ژاپن :‌ با ميانگين سرعتي در حدود 7 Mbps

3- هنگ كنگ :‌با مياگين سرعتي بيش از 6.9 Mbps

4- روماني :‌با سرعت ميانگيني در حدود 5.7  Mbps

5- سوئد : با سرعت اينترنتي بالغ بر 5.6 Mbps

گفتنيست آمريكا در اين رده بندي با سرعت 3.9 Mbps در جايگاه هفدهم قرار دارد . و متاسفانه كشورمان ايران هم در صورت ناديده گرفتن

اتصالات Dial-up ميانگين سرعت 144Kbps كيلو بيت بر ثانيه در اتصالات ADSL  دارد .


منابع :‌
http://www.genderit.org/upload/ad6d215b ... ran_2_.pdf
http://www.techpark.net/2008/06/11/inte ... -and-then/
http://blog.taragana.com/index.php/arch ... connection
http://www.centralclubs.com/topic-t56514.html
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 14:2  توسط فضل الرحمن بلوچ  | 

لیست معروف ترین و برترین سایتهای ارائه دهنده سرویس ایمیل

 

در اينترنت وب سايت هاي مختلفي خدمات پست الكترونيك (يا همان ايميل) را ارائه مي نمايند. ولي در ايران هموطنان ما علاقه خاصي به استفاده از سرويس هاي مختلف و پست الكترونيك يا ايميل ياهو دارند. كه البته يك سرويس تمام عيار و بي عيب نيست. بلكه معايبي هم دارد مثلاٌ كند است و گاه پيش مي آيد كه پيغام شما با تاخير به مقصد مي رسد. در ضمن ايميل ياهو از نظر امنيتي هم در سطح پاييني است علت آن هم ساده است چون اين سرويس كاربران زيادي دارد طبيعي است كه خرابكاران اينترنتي بيشتر روي آن سرمايه گذاري مي كنند و نرم افزار هاي فراواني براي هك كردن ايميل ياهو يافت مي شود. حال اگر شما فردي هستيد كه از ايميل خود استفاده زيادي مي كنيد و براي شما مهم است كه اطلاعات ايميل شما به دست افراد نا محرم نيفتد بهتر است سرويس هاي ديگر را امتحان كنيد، كه كمتر شناخته شده است. در همين راستا تعدادي از سرويس هاي معتبر پست الكترونيك را به شما معرفي مي نماييم.

1- GMail  سرويس جي ميل را همه مي شناسيم كه متعلق به گوگل است و فضاي زيادي هم در اختيار كاربران قرار مي دهد ولي به همان اندازه ياهو از نظر امنيتي در خطر است.

2- Inbox.com  اين سرويس هم يكي از بزرگترين خدمات دهندگان پست الكترونيك مي باشد ولي از نظر امنيتي در وضعيت بهتري قرار دارد و در زمان نگارش اين مقاله 5 گيگا بايت فضا در اختيار كاربر قرار مي دهد و بايد گفت فضاي قابل توجهي است.

3- Yahoo Mail  در مورد سرويس ياهو هم كه بهتر از من مي دانيد يكي از نقاط قوت بزرگ آن را مي توان در آنتي ويروس هاي قدرتمند آن دانست كه فايل هاي دريافتي شما را از نظر وجود ويروس چك مي كند.

4- AIM Mail  يك سرويس رايگان ايميل كه 2 گيگا بايت فضاي در اختيار شما قرار مي دهد و داراي سيستم چك ويروس و ضد اسپم است.

5- Goowy

6- MSN Hotmail  اين سرويس هم خدمات قابل توجهي از جمله 2 گيگا بايت فضا و امضاي الكترونيكي و سازگاري با HTML را ارائه مي دهد

7- BigString  همه مزاياي يك سرويس ايميل و بيشتر از آن را در اختيار دارد.

8- My Way  يك سرويس پست الكترونيك قوي كه 125 مگابايت فضا در اختيار شما قرار مي دهد سرعت خوبي دارد و يك پورتال (مانند ياهو) هم هست. قبلا در باره اين سرويس و نحوه ساخت ايميل در ياد بگير دات كام مقاله اي ارائه شده است.

9-
Care2  يكي از بزرگترين ارائه دهندگان خدمات پست الكترنيك در تمام دنيا كه سرويسي متفاوت است.

10- HotPop يك سرويس ايميل كه به صورت رايگان خدمات پست الكترونيك POP3 را ارائه مي دهد و شما با نرم افزار هايي مانند Outlook يا Thunderbird مي توانيد ايميل خود را چك كنيد.

منابع:http://www.mihanseo.net/وگرفته شده از وبلاگ مدرسه جغرافیا


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 9:21  توسط فضل الرحمن بلوچ  | 

كپي رايت Copy right                 
شبكه Network
مرورگر Browser
بايت Byte
ايمل(پست الكترونيكي) (Electronnik mail(e-mail
آدرس ايمل E-mail address
رمز گذاري Encryption
فيلد Field
حافظه فلش Flash memory
بازارداده Data mart
پردازش داده ها Data processing
كامپيوترروميزي Desktop computer
ديسك گردان Disk drave
مادون قرمز Infrared
صفحه كليد Keyboard
كامپيوترلب تاپ Laptop computer
لايه Layer
هكر Hacker
سخت افزار Hardware
اسكن تصوير Image program
سيستم عامل Operations procedure
حافظه نوري  Optcial memory
تقسيم بندي Partitoning
كامپيوتر شخصي Persoal computer
شبكه محلي Local area network
حافظه اصلي Main memory
ريزكامپيوتر Micro computer
مودم Modem
مانيتور Monitor
ماوس Mouse
كارت شبكه Network inteface card
مسيرياب Router
اسكنر Scanner
كامپيوتر سرور Server computer
چاپگر Printer
جستجو Query
ويروس Virus
پست صوتي Voice mail
مرورگر وب Web browser
صفحه وب Web page
ابر ديسك Super dick
برنامه سيستم System program
مركز داده Data center
كاربر نهايي End user
ديسك نرم(فلاپي ديسك) Floppy dick
انبارداده Data warehouse
پيام فوري Instant message
پردازش تصوير Image processing
كارت هوشمند Smart cad
پورتال Portal

ادامه مطلب
گرفته شده ازوبلاگ مدرسه جغرافیا
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۰ساعت 11:8  توسط فضل الرحمن بلوچ  | 

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاها

 


فناوری اطلاعات و ارتباطات ، تکنولوژی هزاره جدید می‌باشد که باعث کم کردن زمان انجام محاسبات، دقیقتر شدن پردازش داده‌ها، تبادل اطلاعات آسان و کم کردن هزینه داد و ستد شده است.
دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات زمانی حداکثر تأثیرگذاری را در زندگی بشرخواهد داشت که بتواند در تمام زمینه‌ها و در میان تمام اقشار جامعه رسوخ کند. متأسفانه دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم دچار مشکلی بنام شکاف دیجیتالی می‌باشد. این شکاف، بخصوص در سطح جامعه روستائی چشمگیرتر است. در حال حاضر 5/2 میلیارد نفر از جمعیت 6 میلیاردی جهان در روستاها و نقاط دور افتاده کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند (حدود 40% جمعیت جهان) که درصد کمی از آنها به امکانات ارتباطاتی و اطلاعاتی مناسب دسترسی دارند.
این در حالی است که تحلیل گران جهانی عقیده دارند در بحث جهانی سازی، توسعه ICT روستایی نقش اساسی در پیشرفت کشورهای در حال توسعه خواهد داشت.
کشورهای هند، مغولستان ، چین، سنگاپور و شیلی توسعه ICT روستایی را طی برنامه‌های دولتی توسط ارگانهای خاص و بخش خصوصی دنبال کرده‌اند و در این کشورها، امروزه دسترسی روستاها به اینترنت کاملاً جا افتاده است و در حال حاضر نیز استفاده از آن، همراه با توسعه ICT ادامه دارد.
شاید این تصور وجود داشته باشد که ICT برای روستاهای ایران زود است و باید توسعه تلفن و بالا بردن کیفیت دسترسی آنرا در اولویت قرار داد. اما واقعیت آن است که برای بهبود وضع روستاهای ایران با توجه به پراکندگی جغرافیایی و دوری بعضی از روستاها از شهرها و محرومیتهای مختلفی که در آنها وجود دارد توسعه ICT در اولویت می‌باشد.
با توجه به اینکه بخشی از روستاهای کم جمعیت ایران هنوز دسترسی درستی به تلفن ثابت ندارند. توسعه ICT روستایی در ایران باید با شتاب مضاعفی صورت گیرد تا استفاده مناسب از ظرفیت‌های ICT در بخش روستا انجام پذیرد و روستاها بتوانند تبادل اطلاعاتی لازم با سایر مراکز را داشته باشند و بستر توسعه در آنها فراهم شود.


رویکردهای متفاوت به توسعه ICT روستایی
 • کمک رسانی به مسئولان محلی برای تصمیم گیری‌های مناسب
 • توسعه و بهینه سازی خدمات رسانی به روستائیان
 • اطلاع رسانی به روستائیان و شرکت دادن آنها در تصمیم گیری‌ها ، رویکردها می‌تواند خدمات رسانی، حاکمیت دولت و بهینه سازی خدمت دولتی، نشر عدالت در توزیع اطلاعات و بالا بردن سطح فرهنگی روستائیان از طریق ارتباط و تعامل بیشتر روستائیان با سایر نقاط کشور و جهان باشد.


نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاها

توسعه ICT در روستاها با برنامه چهارم توسعه کشور آعاز می‌شود، نیاز است در این برنامه و برنامه‌ریزیهای مناسب دیگری که در این زمینه صورت خواهد گرفت، بتوان در یک فرصت زمانی مشخص، فاصله عمیق دیجیتالی بین شهر و روستا از یک سوی و بین روستا و جهان اطلاعات از سویی دیگر را کاهش داد.
درصورتیکه تاخیر بیشتری در این زمینه صورت گیرد و به توسعه ICT در روستاها توجه جدی نشود مشکلاتی برای روستاها بوجود خواهد آمد که شاید جبران آن آسان نباشد. عوارض عدم گسترش ICT در روستاهای بسیار زیاد می‌باشند که در ذیل به چند مورد پرداخته شده است.

 • افزایش مهاجرت روستائیان: مبارزه با مهاجرت روستائیان به شهرها، ادامه دارد و راهکارهای گذشته سودمند نبوده است. در صورتیکه اقدامی اساسی صورت نگیرد، این روند ادامه پیدا خواهد کرد و صنعت کشاورزی و دامداری دچار مشکل اساسی خواهد شد. در بسیاری از نمونه‌های بررسی شده در جهان دیده می‌شود که آشنایی جوانان مستعد روستایی با ICT توانسته است نیروهای خبره‌ای تحویل جامعه و ارگانهای مختلف بدهد و همچنین فرصت‌های شغلی متفاوتی در شبکه‌های مختلف مطرح گردد که روستائیان بهره‌مند شوند. اصولاً ICT به عنوان یک ابزار مهم تمرکز زدائی در جوامع در حال توسعه توسط UNDP مطرح شده است.

 • تخریب منابع طبیعی: امروزه بهره‌برداری بی‌برنامه از منابع طبیعی باعث شده است در بسیاری از مناطق کشور (مثل شمال ایران) با بحرانهای مختلفی مواجه شویم.

 • کاهش درآمدهای گردشگری: جهانگردانی که از ایران دیدن می‌کنند اطلاع درست و سازمان‌ یافته‌ای از آثار گرانقدری که در مناطق دور افتاده کشور موجود می‌باشد ندارند. ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه که جمعیت روستایی آن رو به کاهش و جمعیت شهری آن رو به افزایش است، شدیدا به توسعه ICT در روستا‌ها و مناطق دور دست نیاز دارد. اگرچه قدمهای ابتدایی توسط بعضی وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که نوعا با روستاها ارتباط دارند در دست اقدام است، اما هنوز عزم و اراده لازم برای توسعه سریع و منطقی ICT در روستاها دیده نمی‌شود. در این مسیر با توجه به تجربیات کشورهای همطراز ایران، گامهای اولیه هدایتی و سرمایه‌گذاری زیرساخت حتماً باید توسط دولت انجام شد. سپس با تقویت بخش خصوصی زمینه توسعه بیشتر فراهم گردد. بنابراین نقش ICT در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در روستاها می‌تواند اهمیت بسیار زیادی در شکوفایی جامعه و ارتقاء موقعیت روستائیان داشته باشد. اجرای عدالت اجتماعی در عصر حاضر بدون استفاده از تکنولوژی امکان پذیر نمی‌باشد. خوشبختانه این تکنولوژی اگر بدرستی و با سیاست مناسبی دنبال و اجرا شود می‌تواند بسیار کم هزینه‌تر از روشهای سنتی معمول فعلی باشد. امید است دولت با همفکری صاحبنظران و استفاده از تجربیات جهانی و عظم و اراده ملی توسعه ICT را در جهت آبادانی و رفاه و آسایش مردم روستا در برنامه چهارم جزء اولویتها قرار دهد.


نویسنده: علی اکبر جلالی
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۰ساعت 12:47  توسط فضل الرحمن بلوچ  | 

نقشه ی جهان

+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 15:11  توسط فضل الرحمن بلوچ  | 

شهرستان چابهار

 

 

شهرستان چابهار (نیز چاه‌بهار) یکی از شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان است. مرکز این شهرستان، شهر چابهار است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۲۱۶٫۶۸۱ نفر بوده است [۱]. نام چابهار:چهار فصل آن بهار است.

محتویات

تقسیمات کشوری

شهرستان چاه بهار با مساحت ۲۴۷۲۹ کیلومتر مربع، در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته و فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان ۶۹۱ کیلومتر است. این شهرستان دارای ۳ مرکز شهری و ۵ بخش، ۱۱ دهستان و ۵۹۲ آبادی دارای سکنه است.

شهر: چابهار

 • بخش دشتیاری
  • دهستان باهوکلات
  • دهستان سند میرثویان
  • دهستان نگور

شهر: نگور

عوارض طبیعی

سرچشمه رودخانه‌های منتهی به شهرستان چابهار تماماً بخشی از حوزه آبریز بزرگ دریای عمان را تشکیل می‌دهند. آن بخش از این حوزه آبریز که در این شهرستان واقع شده است را حوزه آبریز رودخانه‌های سرباز، کاجو، کهیر و راپیچ تشکیل می‌دهد که از ارتفاعات مکران سرچشمه می‌گیرند و از شمال به جنوب جریان دارند و در انتها به دریا می‌ریزند. از نظر هیدروژنولوژیکی محدوده شهرستان چابهار را هفت محدوده مطالعاتی تشکیل می‌دهد. در این شهرستان، در حال حاضر تقریباً تمام بهره برداری از منابع زیرزمینی صورت می‌گیرد ولی این منابع شدیداً وابسته به جریان‌های سطحی اند و به همین دلیل منابع حساس و آسیب پذیری هستند .

حوزه آبریز و شبکه رودخانه‌ها

آب این شهرستان ازطریق ۱۰۴۲ حلقه چاه ۱۳ رشته قنات ---رشته چشمه با میزان آبدهی۵/۹۵ میلیون متر مکعب و رودخانه‌های سرباز و با میزان آبدهی متوسط سالانه ۵۰۰ هزار میلیون متر مکعب تأمین می‌شود.


اقلیم

شهرستان چابهار دارای اقلیم بیابانی گرم و خشک می‌باشد. میانگین بارش سالانه در این شهرستان ۲/۱۱۴میلی متر و متوسط دمای آن در سال ۸۲ از۸/۴۰ + الی ۸/۹+ درجه سانتی گراد در تغییر است .


زبان و مذهب

مردم شهرستان چابهار به لهجه بلوچی تکلم می‌کنند و فارسی محلی نیز در منطقه رایج است. در این شهرستان ۶۵/۹۹ درصد جمعیت آن را مسلمانان سنی تشکیل می‌دهند.

کشاورزی و منابع طبیعی

در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی شهرستان چابهاربالغ بر۹۹۸۷ هکتار است که۲/۶ درصد از سطح کشت زیر کشت استان را تشکیل می‌دهد. از این مقدار ۴۶ درصد به کشت باغات و۵۴ درصد به زراعت‌های سالانه اختصاص دارد. محصولات عمده زراعی شهرستان سبزیجات، محصولات جالیزی و نباتات علوفه‌ای می‌باشد .طی همان سال، ۲ واحد صنعتی پرورش و نگهداری دام و طیور در سطح شهرستان فعال بوده است. همچنین میزان تولید شیر، گوشت قرمز، گوشت مرغ و عسل به ترتیب ۶، ۷/۵، ۳/۰و--- هزار تن بوده است.


صنعت و معدن

تعداد صنایع موجود شهرستان چابهار۷۶ واحد می‌باشد که تعداد – واحد آن در نقاط روستایی و تعداد – واحد بقیه در نقاط شهری مستقر می‌باشند. درسال ۱۳۸۲ تعداد ۲ کارگاه فعال مسئولیت استخراج معادن را به عهده داشته که عمده‌ترین معادن موجود در سطح این شهرستان عبارت‌اند از: سنگ لاشه ساختمانی. سهم شهرستان از کارگاه‌های معدنی فعال استان ۳/۱۳ درصد می‌باشد. نکته بسیار مهم این که: به تازگی بزرگ‌ترین و اولین شرکت تولید آبهای درمانی، انرژی زا در سطح آسیا در حال ساخت است این شرکت با نام QUEST INTRINSIC C.F.Zدر حال فعالیت می با شد.


منابع

Chabahar coast.jpg

شهرستان چابهار

مرکز

چابهار

بخش‌ها

مرکزی • دشتیاری • پلان

شهرها

چابهار • کنارک • نگور

دهستان‌ها

پیرسهراب • کمبل سلیمان • باهوکلات • سند میرثویان • نگور • پلان • تلنگ

روستاها

برخی روستاها: تیس • کهیر • لیپار

جای‌های طبیعی

خلیج چابهار • خلیج گواتر • فرش خزه‌ها • جنگل حرا • تالاب لیپار • جزر و مد قرمز • گرز دیو • گل‌فشان • موج‌فشان • دریابار بریس • کوه‌های مریخی • گاندو • انجیر معابد • رودخانه باهوکلات • خور باهو • باغ ملی گیاه‌شناسی • دریا بزرگ

جای‌های تاریخی

تیس • قلعه پرتغالی‌ها • آرامگاه سید غلام رسول • قلعه بلوچ گت • قلعه پیروز گت • غارهای بان مسیتی • تلگرافخانه قدیمی • بازار قدیمی (دکه‌بازار) • قلعه انوشیروان • قلعه باتل • فیل‌بند • گورستان‌های تاریخی • چاه باستانی پلان • چاه باستانی تیس کوپان • سدهای تیس • خانه‌های تاریخی • مسجد جامع تیس

دانشگاه‌ها

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی • دانشگاه بین‌المللی • دانشگاه بین‌المللی علوم پزشکی

جای‌های دیگر

خلیج چابهار • منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار • اسکله شهید بهشتی • اسکله شهید کلانتری • فرودگاه کنارک • فرودگاه بین‌المللی چابهار

 
+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 17:19  توسط فضل الرحمن بلوچ  | 

نقش شوراها و دهیاران در توسعه پایدارروستاها

 

نقش شوراها و دهیاران در توسعه پایدارروستاها
نقش شوراها و دهیاران در توسعه پایدارروستاها
نقش شوراها و دهیاران در توسعه پایدار روستاها

توسعه پایدار روستایی یکی ازاهداف اساسی سیاست گذاری های کل درهمه کشورها وبخصوص درایران است.چه روستاییان وهمچنین رابطه این ابعاد با محیط پیرامون می باشد.درسیستم جدید مدیریتی کشور،مدیریت روستاها به شوراها و دهیاری ها سپرده شده است .مدیریت روستایی درفرایند توسعه یک پارچه و پایدارنقش اساسی دارد.مدیریت روستایی درواقع فرایند سازماندهی و هدایت جامعه و محیط روستایی ازطریق شکل دادن به سازمان ها و نهادهاست.این سازمان ها ونهادها،ابزار یاوسایل تامین هدف های جامعه روستایی هستند هدف هایی که مردم آن راترسیم می کنند و می پذیرند.همچنین مدیریت توسعه روستایی فرایند چند جانبه ای است که شامل رکن مردم،دولت و نهادهای عمومی هستند.دراین فرایند بامشارکت مردم و از طریق تشکیلات و سازمان های روستایی برنامه ها وطرح های توسعه روستایی تدوین و اجراگردیده وتحت نظارت و ارزشیابی قرارمی گیرد(رضوانی،211:386)نقش شوراها و دهیاران در توسعه پایدار روستاهاتوسعه پایدار روستایی یکی ازاهداف اساسی سیاست گذاری های کل درهمه کشورها وبخصوص درایران است.چه روستاییان وهمچنین رابطه این ابعاد با محیط پیرامون می باشد.درسیستم جدید مدیریتی کشور،مدیریت روستاها به شوراها و دهیاری ها سپرده شده است .مدیریت روستایی درفرایند توسعه یک پارچه و پایدارنقش اساسی دارد.مدیریت روستایی درواقع فرایند سازماندهی و هدایت جامعه و محیط روستایی ازطریق شکل دادن به سازمان ها و نهادهاست.این سازمان ها ونهادها،ابزار یاوسایل تامین هدف های جامعه روستایی هستند هدف هایی که مردم آن راترسیم می کنند و می پذیرند.همچنین مدیریت توسعه روستایی فرایند چند جانبه ای است که شامل رکن مردم،دولت و نهادهای عمومی هستند.دراین فرایند بامشارکت مردم و از طریق تشکیلات و سازمان های روستایی برنامه ها وطرح های توسعه روستایی تدوین و اجراگردیده وتحت نظارت و ارزشیابی قرارمی گیرد(رضوانی،211:386)

مفهوم توسعه پایدار روستایی

توسعه یک مفهوم چند بعدی و دارای ارزش است. یعنی توسعه جریانی است چند بعدی و پیچیده که درخود تجدید سازمان وسمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی_اجتماعی رابه همراه دارد.علاوه برافزایش و بهبود درمیزان تولید و درآمد،شامل دگرگونی اساسی درساخت های نهادی ،اجتماعی ،اداری و همچنین ایستارها و وجهه نظرهای عمومی مردم است،توسعه دربسیاری موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز دربرمی گیرد(lehman،1979:9)(به نقل ازازکیا27:1384).این تعریف ازتوسعه بربهبود و دگرگونی اساسی ساختارهای سنتی تاکید دارد امامفهومی که باید مورد توجه قرارگیرد این است که توسعه و دگرگونی باید به گونه ای باشد تا همه ابعاد ساخت ها دراین توسعه لحاظ گردد.چیزی که درتوسعه پایداربه آن توجه ویژه ی شده است.

توسعه پایدارروستایی عبارتست ازوحدت میان ابعاداجتماعی ،اقتصادی،فرهنگی و زیست محیطی به منظور بالابردن سطح معیشت ورفاه مردم روستایی است.درتوسعه پایدارروستایی توجه به عوامل زیست محیطی ازاهمیت بسیاری برخوردار می باشد.

نقش شورا اسلامی و دهیاری ها درتوسعه پایدار روستایی تشکیل شوراهای اسلامی درنواحی روستایی،اقدامی بسیار موثردرفرایند مردم سالاری ومشارکت مردم درسرنوشت خویش محسوب می شود.درنواحی روستایی که درچند دهه اخیرخلا مدیریت وجود داشت،تشکیل شوراهای تاسیس دهیاری اهمیت بسیاربیشتری نسبت به نواحی شهری دارد،چراکه شوراها توانسته اند خلا مدیریت رادرروستاها پرکنند.(رضوانی،222:1383).شوراهای اسلامی به عنوان یک نهاد قانون گذاری در مقیاس کوچک و محلی می توانند کمبودهای موجود در روستای خویش رابه خوبی شناخته و نسبت به آنها برنامه ریزی نمایند وحتی درانعکاس موانع و مشکلات توسعه روستای مربوطه را به شورای بخش می نمایند تا تصمیم گیری های لازم به این مشکلات دررده های بالای مدیریتی انجام گیرد.

تشکیل شوراهای اسلامی روستایی اقدام بسیار موثردرفرایند مشارکت مردم در توسعه نواحی روستایی محسوب می شود،ولی ازآنجا که شوراها یک نهاد مشورتی و نظارتی است.بدون تشکیلات اجرایی ناقص است و نمی تواند وظایف خودرابه انجام دهد، کما اینکه شوراهای اسلامی روستایی تشکیل شده درسال های اولیه بعداز پیروزی انقلاب نیزبه دلیل نداشتن واحدهای اجرایی موفقیت چندانی نداشتند.خوشبختانه قانون گذار به این نکته مهم توجه داشته ودرقانون شوراها،تشکیل دهیاری رانیز پیش بینی کرده است(همان).

نقش مردم درتوسعه پایدارروستایی

توسعه مفهومی است که درباره بهبود زندگی مردم مطرح می باشد و وابسته به مردم است.توسعه روستایی فرایند افزایش انتخاب مردم،گسترش مشارکت مردم،توانا سازی مردم برای تصمیم گیری درشکل دهی فضای خویش،افزایش رفاه و خوشبختی،گسترش فرصت هاوظرفیت های بالقوه،تواناسازی همه بویژه زنان ،فقرا،کشاورزان خرده پا و...سازماندهی فضای خویش و توانا سازی برای انجام کارگروهی است(رکن الدین افتخاری.1382).

همه برنامه های توسعه ای برای مردم و بهره مندی مردم انجام می گیرد به گونه ای که کانون توسعه مردم می باشد پس توسعه بامردم و برای مردم است.باتوجه به ابعاد توسعه پایدارروستایی نقش مردم رادرفرایند پایدارتغییرات ابعاد اجتماعی ،اقتصادی،فرهنگی وزیست محیطی بسیاربالاست. اگرچه مردم به باورتغییردراین ابعاد دست یابند و درجهت استفاده ازاین تغییرات درجهت رفاه و افزایش بهره مندی خوداستفاده نمایند می توان به یک توسعه پایدارامیدواربود.بطورمثال اگرمردم به مسئله حفظ محیط زیست اهمیت نداده ودرجهت آلودگی آب وخاک و تخریب محیط زیست عمل نمایند دیگرنمی توان ازتوسعه پایدارروستایی سخن گفت.

حرکت توسعه روستایی به سمت پیشرفت انسان ها و امکانات جهت گیری شده است.بنابراین ایجاداین انگیزه درساکنان منطقه که خودشان شروع به حرکت و ابداع نمایند.یکی ازشرایط های اساسی و مهم است.یکی ازابزارنیل به این مقصود را می توان درتشکیل گروهای سازمان دهی شده مانند تعاونی های کشاورزی شوراهای محلی وانجمن های روستایی یافت ابزاری که می توان چندین هدف رادنبال کند.تشکیل این گروه برای اعضا آن هاست.درحالی که ازسوی دیگر،اعضای این گروه هابرای دولت وارگان های وابسته به آن به مثابه مشاوره قابل دسترسی هستند(مهندسان مشاورازdhvهلند1371).

نقش روابط تعاملی شوراها و دهیاری و روستاییان درتوسعه

پایدارروستایی

باتوجه به ابعاد توسعه پایدارروستایی ونقش محوری انسان دراین فرایند،همکاری وتعامل بین مردم وشوراها ودهیاری ضروری است.درتوسعه پایدارنقش پایدارنقش مردم ودهیاری وشوراها بازشناخته شد.و برای رسیدن به این توسعه پایدارهمکاری و تعامل مردم و شوراها ودهیاری ازاصول کلیدی به شمارمی رود و با نگاهی به قانون وظایف واختیارات شوراها ی اسلامی نقش شورا درتوسعه ی روستایی به خوبی مشخص است.ازجمله درمواردی ازقبیل :

_بررسی وشناخت کمبودها،نیازها ونارساییهای روستاوتهیه طرح وپیشنهادهای اصلاحی و عملی.

_جلب مشارکت و همکاری عمومی درامورفرهنگی و دینی.

_نظارت و پیگیری دراجرای طرح های عمرانی مخصوص روستاها.

_همکاری با مسئولان برای احداث واداره وبهره برداری ازتاسیسات عمومی.

_شناسایی مشکلات فرهنگی ،ورزشی و آموزشی روستاها و پیشنهاد به مسئولین.

_تلاش برای حفظ و نگهداری بناهای فرهنگی ،ورزشی و هنری و گلزارشهدای روستا.

_همکاری درحفظ بناهاو آثارتاریخی و محوطه های تاریخی_فرهنگی.

موارد فوق نقش شوراها را درتوسعه روستایی نشان می دهد.

همچنین با مروری به وظایف دهیاری ها به عنوان بازوی اجرایی شوراها مطرح می باشند نقش این ها نیزدرتوسعه روستامشخص است.

دهیاری ها از بدو تشکیل تاکنون بااستفاده ازهمیاری و مشارکت مردم و کمک های دولت به منظور رفع نیازمندی های عمومی ،جمع آوری زباله،ارائه خدمات عمومی و توسعه معابر اقداماتی انجام داده اند.اجرای طرح هادی،برنامه خدمات عمومی و برنامه خدمات اجتماعی_اقتصادی_سه فعالیت عمده دهیاری ها را تشکیل می دهد(رضوانی،230:1383)

این سه فعالیت عمده دهیاری ها درچارچوب توسعه روستایی قرارمی گیرند.همچنین درماده 10 قانون وظایف دهیار و دهیاری به وظایف دهیار درتوسعه پایدارروستایی واداره روستا بطور مبسوط پرداخته شده است.

دربازبینی وظایف می توان و اختیارات شوراها و دهیاری این نکته روشن می گردد که شوراها وظیفه شناخت ورسیدگی به مسائل جامعه روستایی را دارند وبرای این کمبودها ومشکلات طرح و برنامه ای می ریزند و وظیفه دهیاری اجرای این مصوبات شوراهاوظایف جانبی دیگری که قانونگذار برعهده وی قرارداده است.دراین دو وظایف می توان ازهمکاری و قابلیت های مردمی استفاده کرد.

نتیجه گیری

اگر مقوله پایداردررابطه با اثرات نامطلوب توسعه دراکولوژی ومحیط زیست،توزیع نابرابر درآمد و فشارهای وارده برمنابع طبیعی و همچنین مقطعی بودن و عدم توانایی درتداوم روند توسعه و...دانست (طالب،1376_103،102)شوراها و دهیاری ها با توجه به وظایف خویش با راهنمایی وهمکاری مردم،آنها رابه سمت حفظ محیط زیست سوق داده ودرزمینه توزیع نابرابر درآمدها را ترغیب فعالیت های سودآورمی کنند.نقش دهیاری و شوراها درمدیریت توسعه روستایی به طو وشخص دروظایف آنهاآورده شده است ومکانیسمی که بایداین نهاد مدیریتی ازآن استفاده نمایدمشارکت خودجوش باحسابگرانه مردم و استفاده ازاین نیروی تاثیر گذاراست.

اگرزمینه های توسعه پایداررادربخش های زیست محیطی،فعالیت های اقتصادی و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی درنظر بگیریم در این بخش هازمینه های همکاری و تعامل گسترده ای بین دهیاری ،شوراومردم می تواندبرقرارباشد.چراکه زمینه فعالیت های فوق بامشارکت مردم و آموزش و کانالیزه کردن این نحوازمشارکت بسیار یافتنی و سهل است .مدیریت روستاهامی تواند با آموزش مردم و تشکیل گروه های مختلف محلی،ngoهای محلی،تشکیل کمسیون های مختلف زمینه رابرای روحیه تعامل،تحمل مشارکت گروهی و ایجاد اعتماد به نفس برای روستاییان می تواند کارساز باشد.یعنی استفاده ازمشارکت گسترده همه دریک نظام مدیریتی و سیستمی با استفاده ازامکانات دولت و مردم و همچنین تسهیلگری مدیران روستایی می باشد.

ولی ا.. رستمی علیزاد

ماخذ .

1-ازکیامصطفی(1384)،مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی،تهران ،اطلاعات

2-رضوانی ،محمدرضا(1383)،مقدمه ای بربرنامه ریزی توسعه روستایی درایران ،چاپ اول،تهران:نشرقومس

3-رکن الدین افتخاری،عبدالرضابدری،سیدعلی(1382)،دیدگاه توسعه پایدار،فصلنامه مدرس ،شماره29دانشگاه تربیت مدرس.

4-منهدسین مشاورdhvازهلند(1375)،رهنمودهایی بربرنامه ریزی مراکز روستایی،جهادسازندگی
  

  
+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 15:0  توسط فضل الرحمن بلوچ  | 

جغرافیایی قصر قند :

 

 

قصر قند را  زاییده رودخانه کاجو است تمام  آبادی های  ناحیه قصرقند   از شمال در آهوران  در مجاورت رودخانه   قرار دارند    و خود  شهر قصر قند  نیز در کناره رودخانه   کاجو قرار دارد   این رودخانه  با نفوذ در لایه های  زیر سطحی موجب پر آب شدن سفره آبهای زیر زمینی را فرا هم آورده است و به همین دلیل   قصرقند  دارای بیشترین  تعداد قنات  در کل بلوچستان میباشد .عموما در تمامی ناحیه قصر قند  کشاورزی متکی بر آبهای زیر زمینی و قنات است. قنات هیت از نظر  وفور    آب در گذشته  در تمام   کیچ و مکران  شهرت خاصی داشته .  رود کاجو پس از گذشتن از  کنار شهر قصر قند در ادامه مسیر خود    از  روستا های تاریخی هیت و بگ  گذشته   و  پس از  طی مسیری بسوی غرب  در محل روستای حمیری مسیر  را تغییر داده و مسیری کوهستانی و پر پیچ  و خم بسوی جنوب  مسیر خود را ادامه می دهد    پس از گذر  رود از   مسیر کوهستانی در محل    دشت پیر سهراب بار دیگر   آبادیهای   در مسیر رود   شکل گرفته اند    اما از این نقطه به بعد دیگر   منطقه به دشتیاری موسوم است.   اکثر نقاط باستانی و تاریخی   دشتیاری   در مسیر این رود   قرار  دارند  نظیر  پیر سهراب ، فتح   علی کلات  و پلان   بجز این روستاها  اکثر  روستاهای دشتیاری  سابقه   قدمت آنها به یکصد سال هم نمیرسد  و بیشتر سکونتگاههای   جدیدالاحداثی هستند .

 

 رودخانه كاجو

نمايي از رودخانه كاجو

محدوده حوضه آبریز رود کاجو :

حوضه آبریز رودخانه کاجو در محدوده  جغرافیایی16  درجه و19 تا 16 و 20 طول شرقی  و 25 و 30 تا 26 و48  عرضشمالی قراردارد . این  حوضه  بخش  غربی حوضه   آبخیز  بزرگ باهو کلات  را تشکیل می دهد   و از کوههای مکران سرچشمه   می گیرد . رودخانه  آن با  طی مسیر   خود در جهت جنوبی به دریایی   عمان و خلیج    گواتر  می ریزد.

شاخه بندی   و مشخصات مورفولوژی  رودخانه کاجو

 رودخانه کاجو   یکی از سرشاخه های اصلی  رودخانه   باهو کلات   در بلوچستان   جنوبی است  . این رودخانه   پس از الحاق  رودخانه   چانف و کناری   با نام کاجه    در    جهت جنوب شرقی  جریان می یابد  و پس از الحاق  شاخه آهوران  ، ده داتی  و کوشات    از محل   شهر قصرقند    عبور می کند   ،   از این نقطه به   بعد    نام   رود کاجو می باشد  . پس از   عبور از  قصرقند رود   پاسک  ، گواتکش    و سر شاخه های متعدد   به آن    ملحق    شده  و در محل چندوکان   بصورت یکجا درآمده  و با طی  مسیری  کوهستانی   و پر  پیچ وخم به سمت   جنوب ادامه می دهد   و پس از الحاق رودهای ری ، کوهکند  ، کبجرک ،  و ترادان  در نزدیکی روستای پیر سهراب وارد  دشت پیر سهراب می شود . 

 در محدوده  جنوب  حوزه آبریز رودخانه کاجو و شرق  روستای پیر سهراب  دشت مسطح و وسیعی  به مساحت نزدیک به 230 کیلومتر مربع   به نام دشت پیر سهراب   گسترش  دارد .   رودخانه کاجو   در مسیر خود پس از   عبور از تنگه جگر کوه که   سد  مخزنی زیر دان  در آن در دست احداث است  وارد دشت پیر سهراب می گردد   و در مسیر خود پس از عبور از روستاهای فتحعلی  کلات ، پیر سهراب ، عورکی ، پلان ، صدیق زهی و یوسف زهی  عبور کرده و در مسیر خود  در  محلهایی به عرض چند صد متر   و در برخی از محلها   با عرض چند متر   در مجاورت روستای  عورکی  تغییر شکل می دهد  و سپس در محل روستای سنگان  وارد رودخانه باهو کلات می گردد  و از این محل به بعد با نام باهو کلات شناخته شده   و پس از طی مسیری چند کیلومتری   در محل  خور گواتر وارد دریایی عمان می گردد .

  نقاط تاریخی :

 حوزه شمالی رود خانه از  حیث تاریخی و باستان شناسی  بسیار   غنی است   در شمال این رودخانه  و در مسیر  رود  کاجو بسیاری از   محوطه ها  و  محلهای باستانی و جود دارند که هنوز ناشناخته مانده اند  در دهستان نکهچ     اثاری از سکونتگاههای باستانی و  قبور  قدیمی وجود دارند  که قدمت انها به  هزاره اول میلادی میرسد  و متعلق   به دوران پیش   از اسلام  هستند  در کناره رودخانه کاجو  در ناحیه آهوران  چندین کتیبه   وجود دارند  که که حروفی بر روی  آنها  حک   گردیده است   که بی شباهت به   حروف   آرامی نیستند     در بخش میانی رودخانه کاجو  در محل کر کوم دپ  بر روی  تخته سنگی   مرتفع  سنگ  نگاره ههای بسیاری  حکاکی شده اند    که در این  سنگ نگاره ها  نقوش  شکار  با نیزه و با همراهی سگ شکاری  ، نقش  بز ،و حیوانات  وحشی و نقش  انسان با  آلات و ادوات ابتدایی شکار  ، چندین سمبل و  علامت  که گویا دارای بار مذهبی   دارند   نیز در   کنار شان به چشم می خورد  از این  علائم  تصویر    گوی خورشید  بسیار  به چشم می خورد و تصویر گاو کوهاندار که  پیکره های ان در بسیاری   از  محوطه های باستانی بلوچستان   یافت   شده است  نیز به چشم می خورد  از  سایر   علائم   این سنگ نگاره  ها  می توان به علامت  صلیب شکسته یا چلیپا  نام   برد    که در  بین  هندو ها   نشان   شیوا خدای  غیر آریایی   هندو ها می باشد .   در روستای  دیرک   در سر کاجه  که   مرز   نیز  محوطه های تاریخی و باستانی  وجود دارد که متاسفانه  مورد دستبرد  حفارن غیر مجاز  واقع گردیده  که مستلزم کار و  پژوهشی های  بعدی هستند .  پس از این مکانها روستای  باستانی   گرداک  واقع گردیده است این روستای تاریخی در کناره  رودخانه کاجو و در فاصله   بیست پنج کیلومتری  شمال  شهر  قصرقند   قرار  گرفته است. در غرب این روستا و در کنارهرود   محوطه ای  باستانی  قرار گرفته با   اثری  تپه مانند    با سکو هایی  پلکانی  که شکل زیگورات   را تداعی   می کند    و برروی این اثر  و در اطراف آن  سفالهای شکسته به   شکل بسیار پراکنده  ای دیده می شوند .  در محل روستای کلوک     نیز آثاری   از   سکونتگاههای باستانی و   گورهای  قدیمی وجود دارد .

خود شهر قصرقند نیز از حیث   تاریخی از    مهمترین مراکز فرهنگی   بلوچستان  به شمار میرود   و در گذشته  معمولا بعنوان پایتخت مکران  محسوب می گردیده است  و همواره با کیچ در رقابت بوده است   و   پس از سلسله  جنگهای بلیده ای و گچکی و  سپس بین بلیده ای ها  و خان کلات  نصیر خان نوری   این بخش   از  مکران    به همراه  سرباز   سالها بصورت مستقل  و با مرکزیت  قصرقند  ادامه حیات داده اند .

در شهر  قصرقند   اثار و ابنیه  های تاریخی از دوران پیش از تاریخ   (2500 ق م ) تا    چند  سده اخیر یافت می شود   در بخش   جنوبی   قصرقند  مابین رودخانه های پاسک و کاجو محوطه ای با و سعت ده  هکتار   با سطح پوشیده از سفالهای خاکستری قطعه های شکسته ظروف مرمرین  مشاهده می شود   که با پیگیریهای نگارنده و شهردار   محترم قصرقند  جناب آقای   بارکزهی    و  ارسال نمونه های   به پژوهشکده های   باستانشناسی  و بازدید  باستانشناسان   قدمت این  محوطه  به هزاره سوم قبل از میلاد تخمین زده شده است .

قلعه قصرقند

قلعه قصرقند

محوطه پیش از تاریخ دمبیگان  در  جنوب شهر قصرقند  نیز از  بزرگترین   محوطه های   پیش از تاریخ جنوب شرق   کشور است   که دارای وسعت   50 هکتار  می باشد  و ثبت میراث فرهنگی  نیز شده است اما متاسفانه    عملیات کاوش در این  محوطه  انجام نشده است و فقط با   بررسی های سطحی غنای این محوطه   اثبات شده است این محوطه  توسط  اشتین  گزارش  شده است و متعلق  به دوره   پیش از تاریخ می باشد .  محوطه سیاه بن در شمال   قصرقند نیز از دیگر اماکن باستانی و تاریخی قصرقند است  که دارای جاذبه خاص گردشگری  و تاریخی می باشد  قلعه  تاریخی قصرقند    نیز  از قلاع   بسیار مهم و با اهمیت  مکران   است که تقریبا سالم مانده است  اخرین   حاکم این قلعه میر جان محمد بلیده ای   فرزند میر مولاداد   بلیده ای  بوده  ذکر میر مولاداد  در کتاب سفر نامه  بلوچستان   فرمانفرما  آمده است  که میر مولاداد را   حاکم  تمامی جنوب بلوچستان شامل سرباز و قصرقند دانسته است 

میر جان محمد پس از تسلط رضا خان به بلوچستان   همچنان نفوذ خود را حفظ نمود  و والی بلوچستان سردار حسین خان   شیرانی  میرجان محمد به درجه کلنل   در بلوچستان  منصوب گردید سردار بعدی  قبیله بلیده ای   شیردل خان بلیده ای فرزند  میر جان محمد   خان حاجی نواب خان بلیده ای پدر  حاجی کریم بخش سعیدی سردار سرباز پیشین و باهوکلات  و  یعقوب خان بارکزهی  فرزند میر علی محمد خان  بارکزهی و  برادر امیر دوست محمد خان   که پدر نصیر بارکزهی شهردار   فعلی قصر قند است نیز   داماد  دیگر  میر جان محمد خان بوده است  .در ضلع  شرقی  قلعه   کوه   قلاع کوه   (به لهجه محلی کلا کوه )   قرار  گرفته که مشرف به قلعه است و در گذشته از   نظر سوق الجیشی   دارای اهمیت بسیار بوده   است   اکنون   از نقاط خاص  و  جاذبه های گردشگری  شهر قصرقند  است   که به همت شهردار  قصرقند برنامه  احداث   کوهستان پارک   در این محل در حال انجام است   که دارای منظر  بسیار     زیبا از شهر   قصرقند و شالیزارهای     شهر را به نمایش می گذارد.

 

قصرقند

نمايي از شاليزارهاي قصرقند از فراز  كلا كوه

خود شهر قصرقند از  چند محله بسیار قدیمی   تشکیل یافته است    که از شمال به جنوب به شرح   ذیل   می باشند  محله بگان ، محله گونگان   ،  کهور بل   که  در گذشته   جنگل   از درختان کهور بوده است اما اینک اکثر ادارات و دوایر دولتی در این محله قرار گرفته اند و تقریبا محله ای  تازه ساز است  ، محله نو آباد  ، بلور دان نا به گفته مرحوم ابراهیم باشنده فرزند رستم به دلیل وجود  یک تخته سنگ که به  شکل بلور بوده است این محله به بلور دان   مشهور گردیده است ، محله جو سر  ،محله کوسر ، محله بازار چند محله یگر بوده اند  که در گذشته با اندک مسافتی از قصر قند قرار داشته اند اما اکنون به شهر متصل شده ان  و جزء شهر به حساب می آیند   شامل    کورسر، دمبیگان ، نژنژ  ،  زین الدینی   و ناحیه پاسک به دلیل وفور ابهای زیر زمینی   درگذشته  بسیار آباد بوده است  و باغهای زیادی از مرکبات در این  ناحیه  وجود داشته است    اما بدلیل مهاجرتهای پی در پی  سکنه به نقاط دور دستی مهاجرت  کرده اند   و صاحبان اصلی این املاک نیز به زنگبار  در کشور افریقایی تانزانیا  مهاجرت کرده اند   و گویا   در زنگبار   حتی تا اکنون بعضی از معمرین   اسناد و قبضهای املاک خود را در   قصرقند  نگه داشته اند .دسته ای دیگر از  سکنه فصرقند در دویست سال اخیر   از طریق دریا  حتی تا جزیره اسکاندیناوی   نیز  مهاجرت کردهاند و در این کشورها  جزء سکنه اصلی محسوب می شوند  جالب اینکه  هنوز   نیز    شجره و اقوام خود را می دانند  .

بسیاری از  قصرقندی ها  به کشورهای مجاور از قبیل کشورهای حاشیه جنوبی  خلیج مهاجرت کرده اند و مردم یک روستا به نام روکشهک در قصرقند    در کشورهای  امارات متحده عربی و بحرین  و محله هایی مختص به خود زندگی می کنند  و جالب است بدانید  در محله انها   فقط   در امارات  چند برابر جمعیت فعلی روکشک جمعیت دارد  در بحرین نیز به همین ترتیب .  در ایالت سند و کراچی  نیز   قصرقندی هایی بسیاری ساکن هستند  که  در سده اخیر و در پی    تصرف بلوچستان به دست  قوای  رضاخانی  و در نتیجه  مظالم دوره   رضاخان   به ان دیار کوچ نموده اند

از دیگر وجوه بارز قصرقند  فرقه صوفیه این شهر است . تصوف از دیر باز در این منطقه ریشه  داشته است و  خانقاه  قصرقند  مشهور به کلاتک از  خانقاههای  بسیار قدیم قصرقند است که در تمامی مکران شهرت داشته است و مریدان   این طریقه از سرباز و  دشتیاری از قدیم به این نقطه رجوع می کردند بانی و موسس طریقه صوفیه  در این شهر  صوفی صاحب  بوده  که  از افغانستان به قصرقند کوچ کرده است   و در دوران  رواج  و شکوه  طریقه   صوفیه   اکثر بزرگان  مکران  جزء مریدان وی بوده اند    از قبیل میر عبدی خان سردارزهی   حاجی نواب خان بلیده ای  و بسیاری از بزرگان   ان دوران هم اکنون   نیز طریقه  صوفیه  در شهر قصرقند رواج  دارد.  

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 15:32  توسط فضل الرحمن بلوچ  | 

شهرستان نیک‌شهر

 

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری, جستجو

شهرستان نیک‌شهر یکی از شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. مرکز این شهرستان، شهر نیک‌شهر است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۸۸٫۷۱۳ نفر بوده است [۱].

بیشتر جمعیت این شهرستان از مهاجرین هستند که از لحاظ معیشتی دچار فقر شدید می‌باشند.[۲]

محتویات

تقسیمات کشوری

شهر: نیک‌شهر

 • بخش بنت
  • دهستان بنت
  • دهستان توتان و مهمدان
  • دهستان دستگرد

شهر: بنت

 • بخش فنوج
  • دهستان فنوج
  • دهستان گتیج
  • دهستان مسکوتان

شهر: فنوج

شهرها: قصرقند

 • بخش لاشار
  • دهستان چانف
  • دهستان لاشار جنوبی
  • دهستان لاشار شمالی

شهر: اسپکه

آثار تاریخی

شهرستان نیکشهر بناهای تاریخی فراوانی دارد که نشانگر وجود تمدنهای پراکنده از هزاره‌های قبل از میلاد تا عصر حاضر در این منطقه است. برخی آثار برجسته شناسایی شده شهرستان عبارت‌اند از:

 1. قلعه‌های تاریخی از جمله قلعه قصرقند، نیک شهر، بنت، فنوج، اسپکه، هیت و چانف.
 2. ده محوطه و تپه پیش از تاریخ
 3. پنج درخت کهنسال
 4. سنگ نگاره‌های شمال قصرقند
 5. مسجد عبدالقادر در مجاور قلعه نیک شهر

مکان جغرافیایی

شهرستان نیکشهر درقسمت جنوب شرقی ایران با وسعت ۲۳۹۳۰ کیلومتر مربع وجمعیت ۱۲۸۹۰۱ نفر (براساس سرشماری سال ۷۵) در جنوب شهرستان ایرانشهر، شمال چابهار غرب شهرستان سرباز بین ۲۶ درجه و۱۲ دقیقه عرض شمالی و۶۰ درجه و۱۲ دقیقه طول شرقی گرینویچ واقع شده است۰ شهرستان نیکشهر از نظر وسعت سومین شهرستان استان بعد از ایرانشهر و زاهدان بوده وشامل سه شهر نیکشهر، قصر قند و فنوج، ۱۶دهستان و ۸۱۶ پارچه آبادی است ۰ آب وهوای شهرستان گرمسیری بوده، و در این نوع آب وهوا بیشترین نوع محصولات کشاورزی قابل کشت وبرداشت بوده، طوریکه نام هندوستان کوچک براین منطقه نهاده اند۰شهرستان نیکشهر به تفکیک بخش‌های تابعه آن

۱- بخش مرکزی (نیکشهر): این بخش تا زمان سلطنت رضا خان ”گه“ نام داشت بمعنی گهتر وبهتروبعد از آن به نیکشهرتغییر یافت ۰ نیکشهر در ۲۶ درجه و۱۳ دقیقه ۱۲۰ شمالی ۶۰ درجه و۱۲ دقیقه طول شرقی گرینویچ درارتفاع ۴۵۰ متری از سطح دریا واقع شده‌است. این بخش دارای ۱۰اثر تاریخی شناسایی شده می‌باشد۰


۲- قصرقند: بخش قصر قند بین ۲۶ درجه و۱۳ دقیقه عرض شمالی و۶۰ درجه و۴۴ دقیقه طول شرقی گرینویچ در ارتفاع ۴۵۰ متری از سطح دریا واقع شده‌است، دارای آب وهوای گرمسیری است ۰ قصرقند قبل از این نامهای مختلفی داشته از جمله می‌توان ” گمج رود” و” گنداوک” رانام برد .

در مورد وجه تسمیه قصرقند می‌توان گفت، قصرقند که در گویش محلی نیز آن را کسر کنت می‌گویند در واقع کسر برگرفته از واژه کستر بلوچی دارای ریشه پهلوی وفارسی میانه به معنای کوچک وکنت نیز به معنای آبادی یا شهر است وکسر کنت به معنای آبادی کوچک می‌باشد ۰ برای مثال به اسامی همچون پنج کنت یا پنج شهر یا کندی شاپور یا(معرب آن جندی شاپور) یعنی شهری که شاپور آن را ساخته یا روستایی در سراوان بنام پرکنت یعنی آبادی بزرگ یا پر جمعیت وغیره نام برد۰آثار شناسایی شده در این بخش نزدیک به ۱۴ اثر می‌باشند۰

۳- بخش فنوج : این بخش در قسمت شمال شرقی نیکشهر بین ۲۶ درجه و۳۴ دقیقه عرض شمالی و۵۹ درجه و ۳۸ دقیقه طول شرقی در ارتفاع ۷۳۰ متری ازسطح دریا واقع شده است۰ از نظر تاریخی منطقه فنوج بعلت دارا بودن محوطه‌های دوران تاریخی وپیش از تاریخ همانند قصر قند حائز اهمیت است ودارای ۸ اثر شناسایی شده است۰

۴- بخش بنت: بخش بنت که بین ۲۶ درجه و۱۷ دقیقه عرض شمالی و۵۹ درجه و۱۳ دقیقه طول شرقی گرینویج در ارتفاع ۴۰۰ متری از سطح دریا واقع شده‌است ودارای ۶ اثر شناسایی شده‌است که از میان آنها ۲ اثر کلات زنگیان وتپه سهرین دوک از نظر فرهنگی وتاریخی حائز اهمیت ویژه‌ای است۰ ۵- بخش لاشار واسپکه: این بخش در قسمت شمالی نیکشهر ودر شمال غربی قصرقند بین ۲۶ درجه و۵۰ دقیقه عرض شمالی و۶۰ درجه و۱۰ دقیقه طول شرقی گرینویچ در ارتفاع ۸۸۰ متری از سطح دریا واقع شده‌است ودارای آب وهوای گرمسیری بوده ولی بعلت واقع شدن در میان ارتفاعات نسبت به آب وهوای سایر بخش‌های شهرستان خنک تر می‌باشد۰


منابع

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 14:46  توسط فضل الرحمن بلوچ  | 

مفهوم شهر و روستا


هوای روستا صاف است ، درست مثل قلب های مردم اش که از صافی آینه را می ماند . مردم روستای ما بسیار صمیمی و با صفا هستند ، درست مثل روستایمان که خیلی با صفا و ... چنین است که به هر روستا که پا می گذاری ، زمزمه جویبارانش ، های و هوی بادگیرهایش و سکونت پرمعنا کوهسارانش ... این جملات ، چندان نامانوس نیستند . جملاتی هستند که سالهای متمادی در گوش و ذهن ما زمزمه شده اند . اما به راستی آیا می توان روستا را از روی همین چند جمله شناخت؟ آیا می توان با همین جملات به عمق معنای ان پی برد و آیا میتوان به ژرفای دردمند آن رسوخ کرد ؟ ... گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من ...

برگرفته از مجله دهاتی شماره 46 تیر ماه 1386
مفهوم شهر و روستا
مقدمه
شناخت بهتر هر پدیده پیش از هر چیز نیازمند تعریف جامع و کاملی از آن پدیده است . واضح است که هر پدیده این تعریف جامع و کامل تر باشد شناخت آن پدیده آسان تر و دقیق تر خواهد بود .
مناطق روستایی در حال حاضر درکشورهای جهان سوم در تمامی ابعاد تا حدود زیادی فراموش شده اند تا جایی که به علت بی توجهی روستاییان با مشکلات خود به سوی شهرها آمده اند . در همه کشورهای در حال توسعه همه امکانات در مناطق شهری جمع شده اند و همین مساله سبب سبب بروز تفاوت های فاحش بین این دو ناحیه شده است . جامعه ای که روستایی فقیر خود را به هر عنوان فراموش کند و آن را رها سازد درحقیقت خود را از یک منبع بسیار مهم توسعه محروم می کند .

مفهوم شهر و روستا و شهری و روستایی چیست ؟

ده واژه ای است پارسی که از دهیو حاصل آمده است و دهیو به معنای سرزمین و کشور است و معنای آن مرکز تجمع انسانی است که واحدی جغرافیایی بوده و شخصیتی اقتصادی و اجتماعی قائم به ذات داشته باشد . در فرهنگ های فارسی از این واژه تعاریف و معناهای مختلف و گاه نزدیک به هم آمده است ولی این مفاهیم جملگی نارسانا بوده اند . نقطه مشترک این تعاریف آن اسن که در همه واژه ده رامقابل شهر گرفته اند و یا در ملعنای خارج شهر که تعریف اول صحیح و تعبیر دوم مبهم است . در تعریف و معنای ده نیز در همه جا به وابستگی آن به کشاورزی اشاره شده است و این نشانه قائم به ذات بودن آن است چون بدون کشاورزی این صفت را نمی یافته است .
کلمه روستا را بعضی از منابع از ریشه رستن و روییدن و در ظاهر در معنای رستنگاه در نظر گرفته اند . اگر چنین باشد نشانی است از تکیه بر اقتصاد کشاورزی ده و اثری چغرافیایی است از فلات ایران زیرا در نواحی غیر نیمه خشک نمی توان هر رستنگاهی را آبادی و هر آبادی را رستنگاه دانست .
واژه روستا که صورت های معرب آن رستاک ، رسداق و رزداق و رستاق است همه جا به معنی زمین مزروع و مسکون خارج از شهر آمده است و جای معینی به نسبت ده دارد که امروز هم بسیار با معنای علمی مورد استفاده قرار می گیرد.

رابطه شهر و روستا چگونه است ؟

ملاک های زیادی برای تشخیص ده در نظر گرفته شده است که برخی از مهم ترین آنها عبارتند از :

-جمعیت همواره یکی از شاخصه های مورد نظر برای تشخیص شهر از ده بوده است و معمولاً حد نصابی که برای ده معین کرده اند رقم 5000 نفر است که از نظر علمی بسیار نارسااست چرا که بسیارند مراکز جمعیتی که عدد سکنه شان بالاتر از این رقم است و لکن هرکز شهر نبوده و نیستند و همچنین چه بسیار مراکز جمعیتی که عدد ساکنین آن کم تر از حد نصاب است و نقش شهری و مقام شهری را دارند اما نام روستا روی آنها است .

-زراعت : ملاک دیگری که برای ده تعیین می کنند زراعت یعنی بهره کشی از خاک است و سست ترین ضابطه ای است که در مورد تامیز شهر و گاهی ده به کار می رود .

شهر جایی است که دارای تاسیسات شهری و شهرداری باشد .

با توجه به مطالب بالا می توان گفت که :

ده قبل از هر چیز واحدی است طبیعی ، جغرافیایی و انسانی و صورتی است که از استقرار انسان برسطح زمین که قادر است تمام مایحتاج سال خود را از درون خود تهیه کند . روستا و مناطق روستایی همان جایی است که بیشتر مردم جهان در آنجا زندگی می کنند .

روستایی به کسانی گفته می شود که در ده زندگی می کنند و امرار معاش آنها از طریق زراعت ، باغ داری، جنگل داری و ... است و به قولی وابسته به زمین هستند . روستایی متعصب به خانه و زمین خود در روستا افتخار می کند و تا هنگام مرگ بر روی آن کار می کند و دوره بازنشستگی ندارد.

شهر نشین کیست ؟ و شهرچیست ؟

شهر کانون همه ی جاذبه های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی است . این مکان انسان را از بربریت به اوج تمدن رسانیده و آگاهی های او را جلال و شکوه بخشیده است . محققین ، متفکرین و طبقات مختلف شهری هر یک به نحوی در مورد زندگی شهری به داوری نشسته اند . عده ای عقیده دارند که شهر به مثابه یک ، دوزخ واقعی است . شهر کانون همه بی رحمی ها و محرومیت ها است ، شهر به صورت یک تله است ، شهر کلکسیون همه تیره بختی ها و سیه روزی های جامعه بشری است . شهر به مثابه خانه اموات می ماند . شهر منشاء سقوط تمدنی است که خود پرورش داده است و ..
در برابر این طرز تفکر عهده ای دیگری معتقدند که شهر کانون اصلی همه میراث های فرهنگی و عواطف و احساسات بشری است .
شهر به صورت موزه اندیشه ها ، تفکرات ، شیوه نظام های حکومتی و نحوه ی نگرش به عدالت اجتماعی است . شهر تجلی گاه نظام ارزش های انسانی ، اعتقادات ، امید ها و نگرانی هاست . شهر به همه ارزشهای بشری ارج می نهد و اعتبار خاصی قائل است و اگر شهر توقف کند توسعه اجتماعی و اقتصادی جامعه امکان پذیر نخواهد بود . بنابراین زمانی که از شهرسخن به میان می آید نباید تنها به ساخت فیزیکی شهر ، ترافیک سنگین شهر و ... فکر کنیم در حالی که هر اجر ، هر ساختمان هرخیابان ، هر میدان شهر یادآور دردها ، رنج ها ، شادی ها و امیدهای جماعات انسانی است . (جغرافیای اجتماعی شهرها ، تالیف دکتر حسین شکویی ) به طور کلی شهر به دلیل شکل و قواره خود و نوع فعالیت های متمرکز در آن از روستا ها متمرکز است و زمانی موجودیت می یابد که تراکم جمعیت و تنوع فعالیت ها در آن به حدی معین برسد و یا رسیده باشد (شهرها و روستاها ، تالیف ژان برنارشاریه ) با توجه به ویژگیهای شهر ازامکانات استفاده می کند . علاوه بر کار کردن به تفریح و گردش نیز نیاز داشته و به آن می پردازد و امکانات کافی برای تحصیل و جمع آوری ثروت و ... را دارد .

تفاوت های زیستی و فرهنگی شهرو روستا کدام است ؟

شهر و روستا با وجود این که در بعضی از موارد مشابه دارای وجه اشتراک هستند اما از جهات نظیر مقیاس ، اندازه ، کنش و فونکسیون (نقش و عملکرد ) سیمای فیزیک و ...
تفاوت های آشکاری را از خود نشان می دهند . به همین منظور این سکونت گاه دربرابر محیط و عوامل محیطی گاه به طور همسان متاثر گردیده و واکنش تقریباً مشابهی دارند و زمان عکس و العمل و میزان تاثیر پذیری آنها نه تنها متفاوت بلکه متضاد و عکس یک دیگر است .
روستا ها قلمرو جبرند . جاهایی هستند که فرد در استیلای قیود خانوادگی ، همسایگی و گروهی قرار دارد . مواضعی که در آن قوانین مناسب همه جا اعمال می شود در کشورهای جهان سوم این مساله بیش تر مصداق دارد . در این جوامع جوانان زیر سلطه ریش سفیدان خانواده گسترده و کلان قرار دارند که مثلاً گزینش همسر را تحمل می کند بر خلاف روستا ها شهر فضایی آزادبه شمار می آید و فرد در این فضا کم و بیش نا شناس باقی می ماند و جاذبه سنت ها در آن چندان حس نمی شود . در شهر بزرگ روابط اجتماعی متنوع تر است . شهر به علاوه قلمرو ممتاز تجهیزات تجاری ، آموزش ، اجتماعی ، دستیابی به جامعه مصرفی و در کشورهای جهان سوم منبع دسترسی به فن آوری است که در روستاها به آسانی به دست نمی آید . جوانان در روستاها گرفتار کسالت می شوند کسانی که از مهاجرت سرباز زده اند حتی در چشم خود از اعتبارات می افتند و کسانی هم احساس می کنند چنان که باید متجدد و پیشرفته نیستند .
روستا جایی است که در آن انسانها ناگزیرند بدون فوت وقت و بدون استفاده از تعطیلات یکسره کار کنند . روستا عرصه ی صرفه جویی ها و یکنواختی هاست . در مقابل 40 درصد شهر ، محیط کار مردم محسوب می شود اما از نظر یک سوم مردم مفهوم شما با مهفوم سر در گمی و آزادی در آمیخته است . تنها در نظر 25 درصد مردم ، محیط شهری محیط سرو صداها ، ازدحام ها و آشفتگی های روانی است .

رابطه بین شهر و روستا چگونه است ؟

رابطه بین شهر و روستا پیچیده و غالباً مبهم است و تار و پود آن می تواند از عدم درکی متقابل شکل گرفته باشد . رابطه قدرت میان شهرها و روستاها به سرعت تغییر می یابد . بنابراین مناسبت تیره میان شهرها و روستاها در جهان ( و همچنین میان روستاهای کشاورزی و روستاهای شهری شده ) به سرعت دگرگون می شود و حرکات مهاجری در این میان موتور اصلی تحولات به حساب می آید . درحقیقت اگر که جامعه های روستایی به ارزش های استوار مبتنی بر سنت و اقتدار تکیه می کنند در مقابل جامعه های شهری به ارزش های دیگر گونه باور دارند و آنان بیشتر به آزادی دل بسته اند .

نگرش روستایی به شهر و شهری چگونه است ؟

سنت گرایان هوادار زندگی در روستاها بر غیر اخلاقی بودن معیشت شهری تاکید می کنند. این موضوع ازعصر کاتون دانسن (24 تا 149ق.م) قاضی عالی رتبه و معلم اخلاق روم به بعد همچنان موضوع روز مانده است و مارکس به روزگار جوانی تا انجا پیش می رود که از یک طبقه شهری و یک طبقه روستایی سخن به میان می آورد . اما به طور کلی می توان گفت که روستاییان دستخوش عقده ی حقارتی هستند که مدت های درازی اسیت که با آن مواجه هستند .
فرهنگ به مانند ثروت به شکل ابزار قدرت در میان شهریان برعلیه روستاییان در آمده است . دهقان در برابر انسان شهرنشین دستخوش عقده حقارت است . از نظر روستاییان ساکنان شهر به دلیل رفاه زندگی ، سلامت گفتار و جلادت و چیره دستی در رفتار خود فریبنده و خواستنی و به جهت نکته سنجی ها و طبع ریشخند پرداز خود هراس انگیز به نظر می رسند .

نگرش شهرنشین به روستا و روستا نشین چگونه است ؟

شهرنشین ، روستا را در معنی محدود کلمه و در برابر دریا و کوهستان به کار می گیرد . عوامل جذب کننده معمولاً از نوع زیست محیطی یا ورزشی است . روستا محیطی مناسب برای استراحت و تمدد اعصاب ، برای پیاده روی و گردش با اسب و با دوچرخه و برای فعالیت های وابسته به آب نظیر صید ، راندن قایق های بادبانی و اکتشاف محیط های دست نخورده و طبیعی است . از جهتیب دیگر هوا همواره مناسب و آفتابی نیست و زمان سرگرمی ها معمولاً محدود است . بنابراین گذراندن تعطیلات در روستاها از دید بسیاری دارای اعتبار چندانی نیست بسیاری به فضای روستایی به عنوان فضایی فقیر می نگرند که برای تعطیلات فقرا مناسب تر است . گذراندن تعطیلات در روستا ها غالب اوقات از سر بی میلی و در صورت عدم امکان عزیمت به کنار دریا و یا به خارج کشور اختیار می شود . از نظر نگرش شهرنشین به روستانشین باید گفت : فرهنگ روستایی و فرهنگ شهری تا روزگاری نزدیگ به ما چنان از هم بیگانه و با یک دیگر مغایر بوده اند که رسیدن مسافرانی که برای گذراندن ایام تعطیلی به روستاها آمده اند به مثابه یک تهاجم فرهنگی تلقی می شده است و از طرفی دیگر شهرنشینان به روستانشینان به چشم انسان های بی فرهنگ نگاه می کرده اند که از امکانات شهر دور هستند.
هیچ یک از این نگرش ها در نوع خود کامل نبوه بلکه تکمیل کننده نظرات دیگران است و ما نمی توانیم تمام مطلب و موضوعات گوناگونی که تحت عنوان مناطق روستایی را در هر بررسی و تعریفی درنظربگیریم . اگر چه این الگو کامل نیست ولی تا حدودی جامع است و در بسیاری از مطالب این نوشته به مستنداتی اشاره شد که به تواتر رسیده بود . بنابراین ما می توانیم به جرات بگوییم تا زمانی این نگرشها به تعاریف چه در بعد شهر و چه در بعد روستا درست ارائه نگردد هر گونه برنامه ریزی در آن بلا استفاده خواهد بود .

نوع ارتباط میان شهر و روستا

از دید جغرافی دانان ، روابط متعددی میان سکونت گاههای شهری و روستایی بر قرار است

تاثیر شهرها بر نواحی روستایی متاثر ازروابط شهر و روستا

توسعه فضاهای شهری و افزایش تعامل میان روستا و شهر در سال های اخیر ، تاثیراتی به این شرح در نواحی پیرامون شهرها ، بویژه نواحی روستایی بر جای نهاده است :

1-کاهش مالکیت های روستایی
2-کاهش اراضی زیر کشت
3-تجدید روند مهاجرت های روستایی
4-تبدیل شدن بسیاری از روستا ها به شهر
5-تغییر در کاربری زمین ها
6-افزایش قیمت زمین در نواحی روستایی
7-ترویج الگوهای مصرف شهری در روستاها
8-ایجاد تنوع در اقتصاد روستایی
9-ایجاد تنوع در فرصت های شغلی
10-انتقال آلودگی ها از شهرها به روستاها

جمع بندی

مطابعه روابط شهر و روستا از مهم ترین مباحث در برنامه ریزی های ناحیه ای و روستایی است زیرا با مطالعه و شناخت کلی و همه جانبه از یک ناحیه و با کشف استعداد ها و تواناییهای بالقوه موجود در محل ، می توان راه حلهای مناسبی برای رفع تناقضات و اختلافات ناحیه ای و خصوصاً تضادهای آشکاربین شهرها و روستا ها پیدا کرد .
مساله روابط شهر وروستا که از دوران باستان بدان پرداخته شده است ، از سده نوزدهم موضوع تعاملات بسیاری بویژه درمورد مهاجرت جمعی از روستاییان به شهرها شده است . این موضوع با فشار بی سابقه ای که شهرها پس از انقلاب صنعتی بر نواحی پیرامونی خود وارد می کنند ، تناسب منطقی دارد . تعاملات بین شهر و روستا پیچیده و غالباً مبهم است و نبود درک درست از تارو پود این روابط مشکلات فراوانی را به وجود می آورد .
اگرچه شهرنشینان با ثروت و فرهنگ خود غالباً به بهره کشی از روستاییان می پردازند و آنان را به شهروند درجه دوم تبدیل می کنند، اما شهرها تاثیرات مثبتی به بار می آورند، فضای روستایی را به جنب و جوش وا می دارند و آن را ساختار بندی می کنند ، امکانات و اشتغال به کارهای غیر کشاورزی را در روستا فزونی می بخشند و با کندی و درنگ یافته های اقتصادی و فرهنگی خود را وارد روستا می کنند . هر چند که شهر و روستا دو عنصر اصلی در چشم انداز یک ناحیه به شمار می روند ، اما روابط متقابل آنها در ارتباط با راهبردهای توسعه ی ناحیه ای ، کم تر مورد توجه جغرافی دانان و برنامه ریزان قرار گرفته است .
در بیش تر مطالعات جغرافیایی ایران ، در آنچه به عنوان برنامه ریزی به انجام رسیده است ، شهر را بدون توجه به روستا و روستاها را جدای از شهر مورد بررسی قرار داده اند ، در حالی که بیشتر تئوری های توسعه ، با روابط شهر و روستا که مانند حلقه های زنجیر به هم متصل هستند ، تاکید می کنند .
مطالعه و بررسی روابط شهر و روستا به منظور درک مسایل شهر گرایی و پیدایش راه حل های مناسب برای برقراری روند توسعه ی متعال شهری و روستایی ،متناسب با امکانات مالی و دیگر امکانات موجود ناحیه ای واقعی و کشوری و حل مساله مهاجرت روستاییان به شهرها ، ضروری به نظر میرسد .
انجام پژوهش هایی در این زمینه ، چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی ما را در درک و هم پدیده ای واقعی که امروز با آن مواجه هستیم ، کمک خواهد کرد و از اختلافات شدید امکانات اقتصادی و اجتماعی در شهر وروستا که در حال حاضر رو به افزایش است ، خواهد کاست .

منابع و ماخذ
1-شهرها و روستاها ، تالیف ژان برنارشاریه ، ترجمه سیروس سهامی ، انتشارات نشر نیکا ، 1373
2-توسعه و برنامه ریزی روستای ، تالیف دکتر فریدون کامران ، انتشارات
آوای نور ، سال 1374
3-کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی ، تالیف محمد جعفر زمردیان ، انتشارات پیام نور ، 1378
4-مقدمه بر روستا شناسی ایران ، تالیف دکتر کاظم ودیعی ، انتشارات دهخدا ، 1352
5-اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی ،تالیف دکتر حسین آسایش ، انتشارات پیام نور ، 1376 منابعhttp://vaneshani.mihanbb.com/thread-32-post-40.html#pid40
آخرین تغییر در این ارسال: ۲-۲۱-۱۳۸۸ ۱۱:۱۹ عصر توسط atyabi.
+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 14:28  توسط فضل الرحمن بلوچ  |